Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for den politiske og økonomiske tænknings historie

Profil

Enhedens fokus er, hvorledes den politiske og økonomiske tænkning har udviklet og udspillet sig historisk og aktuelt. Med et idéhistorisk udgangspunkt analyseres og diskuteres idéernes sociale, historiske, ideologiske, videnskabelige etc. kontekster og udviklinger. Et af enhedens vigtigste formål er at inddrage og diskutere metodiske greb og tilgange til analysen af politiske og økonomiske idéer i bevægelse. Af særlig interesse i enheden er afsøgningen af analytikker udviklet udenfor den klassiske idéhistorie; det kunne være i litteraturteori, socialhistorie, sociologi osv. samt diskussionen af, hvorledes disse kan anvendes i en idehistorisk sammenhæng.

Enhedskoordinator

Begivenheder F2020

26. februar (kl 10-12 - 1467-316):

Kei Hiruta (Aarhus University):

The Legacy of 1956: Hannah Arendt and Isaiah Berlin on the Hungarian Revolution

Hjalmar Falk (Göteborgs Universitet):

Confronting the Enemy: Western Marxist Reception of Carl Schmitt 

26. februar (kl 12.15-15 – 1485-123): 
Public seminar in “Arabisk Idéhistorie” (in Danish) 

27. Februar (kl 15-17 – 1467-616):
Anna Becker (Aarhus University) –

Gendering the Renaissance Commonwealth (Book reception)

25. marts (kl 13-15) - 1467-616

Ejvind Hansen (Danish School of Media and Journalism):

The Importance of Silence in Democratic Public Spheres

Nicolai Mariegaard (Aarhus University):

Far-Right Sovereignty 

 

           

 

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.