Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for den politiske og økonomiske tænknings historie

Profil

Enhedens fokus er, hvorledes den politiske og økonomiske tænkning har udviklet og udspillet sig historisk og aktuelt. Med et idéhistorisk udgangspunkt analyseres og diskuteres idéernes sociale, historiske, ideologiske, videnskabelige etc. kontekster og udviklinger. Et af enhedens vigtigste formål er at inddrage og diskutere metodiske greb og tilgange til analysen af politiske og økonomiske idéer i bevægelse. Af særlig interesse i enheden er afsøgningen af analytikker udviklet udenfor den klassiske idéhistorie; det kunne være i litteraturteori, socialhistorie, sociologi osv. samt diskussionen af, hvorledes disse kan anvendes i en idehistorisk sammenhæng.

Enhedskoordinator

Begivenheder E2020

September 9th (Wednesday), 13.00-15.00:

Erik Sporon Fiedler

"A Community of Co-immunity: Immunity and Affirmative Biopolitics in the Works of Roberto Esposito and Peter Sloterdijk"

October 7th (Wednesday), 13.00-15.00:

Magnus Møller Ziegler 

”The origins and meaning of the terms ‘Left’ and ‘Young’ Hegelian”

November 11th (Wednesday), 13.00-15.00:

Louise Rognlien

Tba

Mélanie Lindbjerg Guichon

Tba

December 9th (Wednesday), 13.00-15.00:

TBA

All meetings take place in 1467-616.