Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi

Profil

Enheden koordinerer projekter om emner inden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi. Aktuelle forskningsspørgsmål angår krigens etik, bioetik, moralpsykologi, roboetik, politisk retfærdighed, det offentlige rum, hverdagspolitik, social filosofi, ulighed, politisk offentlighed, velfærdsstaten, etisk naturalisme, normativitet, straf, rettigheder, medieetik, forskningsetik, moralfilosofiens historie, Løgstrup som moralfilosof.

Enheden har en international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre inden for feltet. Enhedens forskning publiceres i højt rangerede tidsskrifter og enhedens medlemmer søger aktivt europæiske og danske forskningsmidler.

Enheden arrangerer et løbende forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, arrangerer ofte workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder E2020

Ben Bramble (ANU)

A New Solution to the Asymmetry

19. oktober kl 12.15-14.15

building 1465, room 215

and on Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66158489985

 

I would like to be informed if you wish to attend physically such that I can ensure that we will not be too many people in the room.

 

 

Morten Højer Jensen

Under what conditions can we be responsible for what others do in our name?

Mandag d. 26. Oktober 2020 kl 13.15-15.00

building 1465, room 215

and on Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66158489985

 

I would like to be informed if you wish to attend physically such that I can ensure that we will not be too many people in the room.

 

 

Jonathan Parry (LSE)

Observation and Complicity

Mandag d. 2. November 2020 kl 13.15-15.00

building 1465, room 215

and on Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66158489985

 

I would like to be informed if you wish to attend physically such that I can ensure that we will not be too many people in the room.

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.