Aarhus Universitets segl

Profil

Filosofi er den systematiske og almene refleksion over verdens indretning og betingelserne for menneskelig eksistens, erkendelse og handlen. Idéhistorie er studiet af filosofiens, religionens, kunstens og videnskabens udvikling gennem tiderne. Med udgangspunkt i begrebsanalyse og begrebshistorie reflekterer filosofisk og idéhistorisk forskning både den dagligdags og den videnskabelige forståelse af hele den naturlige, sociale og kulturelle virkelighed, ofte med et kritisk og konstruktivt perspektiv.

 

Begge forskningsfelter har en ambition om en almenhed og en bredde, som på én gang adskiller dem fra alle andre fag og forbinder dem med alle andre fag, hvad enten disse er teoretisk eller praktisk orienterede. Det er således et særkende for filosofisk og idéhistorisk forskning, at den har et mellemværende med fag på alle universitetets fakulteter, og bredt i den samfundsmæssige arbejdsdeling. Overgribende problemstillinger om f.eks. globalisering, bæredygtighed, bioetik, retfærdighed, velfærd og forskningsfrihed kalder på filosofisk og idéhistorisk kompetence.

 

Programmet for Filosofisk og Idéhistorisk Forskning på Aarhus Universitet er en af de største og mest vidtfavnende forskningsenheder af sin art i Nordeuropa, med mere end 35 permanente forskere og post docs, og omkring 20 ph.d. studerende. Programmet dækker samtlige kerneområder i filosofi og idéhistorie, med særlig ekspertise indenfor politisk og social tænkning, etik, erkendelsesteori, logik, metafysik, fænomenologi, tysk idealisme, æstetik, og videnskabs- og kognitionsfilosofi, repræsenteret i programmets seks forskningsenheder. Programmet er for tiden hjemsted for flere større eksterne forskningsbevillinger, om så forskellige emner som risiko i sundhedssektoren, økonomiens historie, modal viden, sociale robotter, m.m.

 

Det er forskningsprogrammets sigte at skabe et forskningsfællesskab for alle, der arbejder med filosofiske og idéhistoriske problemstillinger enten i egen ret eller integreret i andre fag på universitetet eller udenfor. Forskningsprogrammet huser en heterogen mangfoldighed af forskningsaktiviteter, som her får en struktureret ramme, der indrettes på at muliggøre frugtbare og inspirerende møder på tværs af forskelle i fag og faglig tilgang. Programmets medlemmer samarbejder således med forskere fra en lang række andre forskningsfelter, såsom psykologi, lingvistik, historie, økonomi, medicin, fysik, og robot videnskab.

 

Programmet arrangerer hvert år talrige workshops og forskningsseminarer indenfor de mange områder af filosofi og idéhistorie deltagerne beskæftiger sig med. På programmets hjemmeside kan man løbende holde sig orienteret om vores arbejde, og alle er velkomne til at kontakte programmets leder med henblik på deltagelse.