Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Humanistisk forskning skal skabe innovation i Aarhus-virksomhed

Forskere fra Institut for Kultur og Samfund har i samarbejde med virksomheden UKON fået den første bevilling til humanistisk forskning fra Innovationsfondens InnoBooster-pulje. Det åbner døre til erhvervslivet, som kan skabe nye netværk til gavn for forskning og for fakultetets studerende.

19.04.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Jan Ifversen og Mette Thunø fra Afdeling for Globale studier har modtaget en bevilling på godt kr. 400.000 til et projektsamarbejde med konsulentfirmaet UKON A/S om udvikling af leder-teams interkulturelle kompetencer. 

”Lige så meget som selve bevillingen, er vi glade for, at vi er blandt de første humanistiske forskere, der modtager midler fra Innobooster-puljen. Vi har åbnet en dør til et marked, der ikke er tiltænkt humanister, og det er der spændende perspektiver i for andre forskere på Arts. Når ansøgningsprocessen tilmed ikke er særligt omfattende og behandlingstiden kort, er det en mulighed, som jeg kun kan tilskynde mine kolleger til at tænke i, ” siger Mette Thunø.

Forskning til SMV’er
Ideen med InnoBooster er at gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at inddrage forskning i deres forretningsudvikling.  SMV’ernes samarbejde med forskere, skal bidrage direkte forretningsudviklingen, og her har den humanistiske forskning også noget at byde ind med.

”Humanistisk forskning kan give nye vinkler på komplekse inter-relationelle problemstillinger. Vi hjælper fx UKON A/S med at blive klogere på, hvordan ledelsesteams kan trænes i forhold til de interkulturelle udfordringer, der i stigende grad er en del af danske virksomheders hverdag,” forklarer Jan Ifversen.

En bro fra undervisning til erhvervsmarkedet
Forskningsresultaterne skal ikke alene gavne UKONs kunder, men være med til at styrke forskning og læring på IKS, understreger Jan Ifversen.

”Vi bruger vores forskning som cases direkte i undervisningen på profilfaget og sommeruniversitetskurset ”Global Transactions and Intercultural Competencies.” På den måde kan vi gøre det konkret for vores studerende, hvilke udfordringer virksomheder står overfor og hvordan de kan bruge deres interkulturelle kompetencer.  Vi får koblet et employability-element direkte på undervisningen, og så håber vi samtidig, at vi gennem vores empiriske forskning skaber netværk, der kan bruges til at finde gode praktikpladser til studerende,” slutter Mette Thunø.


Fakta

Forskning i udviklingen af interkulturelle kompetencer for UKON A/S er en del af PINK – Projekt Interkulturelle Kompetencer – som søger at forbinde humanistisk forskning tæt med både erhvervslivet og undervisningsaktiviteter.

InnoBoster-bevillingen er givet til at videreudvikle UKON A/S ledelsesteam-koncept til også at kunne omfatte globale teams og de særlige udfordringer, disse teams skal håndtere. Forskning skal afdække, hvilke interkulturelle problemer og løsninger globale teams i danske virksomheders har erfaring med, hvilket kan bruges til at udvikle nye metoder og værktøjer.

InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere. Projekterne, der skal have forretningsmæssigt potentiale,  kan understøttes med op til 5 mio. kr.

Globale Studier