Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprofil

Transnational Modernities

Forskningsprogrammet 'Transnational Modernities' tilbyder et tværvidenskabeligt forum for forskere, der beskæftiger sig med forskning i en række af verdens regioner, med det formål at udvide vores forståelse af, hvordan begreber og praksisser er blevet forhandlet transnationalt og globalt. Transnationale og transkulturelle perspektiver er en vigtig prisme for at forstå processer og forbindelser fra det 19. til det 21. århundrede. Ved at inddrage såvel europæiske som ikke-europæiske perspektiver sikres flest mulige vinkler på de valgte problemstillinger. Mens begreber og praksisser i dag forhandles og kombineres på måder, der slører deres oprindelse, er det værdifuldt kritisk at undersøge, hvordan disse forhandlinger falder ud i konkrete sammenhænge.

Selv om udveksling af varer, ideer, praksisser og mennesker på tværs af nationale og kulturelle grænser ikke er noget nyt fænomen, oplever et stigende antal personer en række transnationale aspekter i hverdagen; det være den mad de spiser, måden de kommunikerer på, de love der styrer deres sociale og politiske liv, deres arbejdsforhold, eller de mange forskellige steder, hvor deres familiemedlemmer bor.

Global og grænseoverskridende dynamik påvirker direkte produktionsformer og forbrugsmønstre, nationale og internationale styreformer og relationer, kulturelle normer og praksisser, sociale tilhørsforhold såvel som rammebetingelserne for fællesskaber, familier og enkeltpersoner.

Skønt "Modernitet" er et omstridt og mangetydigt begreb, som har været genstand for debat på tværs af tid, sted og rum, så tjener det som en central forestilling, hvis historie er knyttet til steder både i og uden for Europa. Vi vil undersøge, hvordan en mangfoldighed af moderniteter har været og stadig er under forhandling i transnationale rum.

En central ambition for forskningsprogrammet Transnational Modernities er at samle forskere med interesse i at undersøge de mange måder, som modernitet har været og stadig er under forhandling på i transnationale og transkulturelle rum.

Forskningsprogrammet samler historikere, antropologer og sociologer samt forskere fra idehistorie, områdestudier og andre discipliner med henblik på at undersøge, hvordan begreber som modernitet bliver forhandlet såvel globalt som på tværs af nationale, regionale og kulturelle grænser, og hvordan de praksisser, som forhandlingerne og fortolkningerne giver og har givet anledning til, manifesterer sig på tværs af tid og sted.

Medlemmerne af forskningsprogrammet bidrager med det empiriske grundlag for sådanne undersøgelser i kraft af deres forskning om kulturelle frembringelser, litteratur, internationale organisationer, international uddannelse, postkolonialisme, sundhed, udvikling, ekspertnetværk og kunstnetværk.typo3/alt_doc.php?edit[tt_content][89012]=edit&columnsOnly=bodytext, rte_enabled&noView=0&returnUrl=/forskning/forskningsprogrammer/transnational-modernities/profil/