Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teologer til tiden

Folkekirkens liturgiarbejde

De danske biskopper har igangsat et arbejde med Folkekirkens liturgi.  

Tre rapporter om henholdsvis autorisation og frihed, gudstjenestens liturgi samt dåb og nadver skal danne baggrund for en bred folkelig debat. 

Følg liturgiarbejdet på folkekirken.dk:


Flere forskere fra Teologi ved Aarhus Universitet har deltaget i det indledende arbejde med rapporterne. 

Listen herunder giver et overblik over den viden, der er til rådighed hos både de deltagende forskere i liturgiarbejdet og andre eksperter blandt deres kolleger.

Man er velkommen til at kontakte listens medlemmer hvis man ønsker et fagligt input til fx interviews, diskussioner eller foredrag.
  


Bo Kristian Holm

Professor MSO Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag

 • Medlem af fagudvalget for dåb og nadver
 • Ekspert i luthersk teologi og folkekirkens liturgi

Anders-Christian Jacobsen

Professor Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
 •  Medlem af fagudvalget for dåb og nadver (2017)
 •  Ekspert i dåbs- og nadverteologi (især oldkirken og nutiden)

Kirstine Helboe Johansen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
 • Ph.d.- afhandling om 1992-højmessens rituelle opbygning og dynamik
 •  Ekspert i gudstjeneste, kirkelige handlinger og nutidige gudstjenesteformer fx Halloween i folkekirken.

Peter Lodberg

Professor MSO Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
 • Nadverteologi i luthersk og økumenisk belysning
 • Dåbsteologi i luthersk og økumenisk belysning
 • Gudstjenestens teologi og betydning

Nils Arne Pedersen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
 • Ekspert i oldtidens kirkehistorie, herunder oldkirkelig liturgi, dåbsritualer og dåbsteologi, og deres relevans for folkekirkens debat om liturgi

Jette Bendixen Rønkilde

Postdoc Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
 • Fagsekretær for fagudvalget vedr. autorisation og frihed
 • Ekspert i liturgisk teologi, Grundtvigs gudstjenestesyn og folkekirkens liturgi

Følg liturgiarbejdet på folkekirken.dk