Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skønlitterær oversættelse fra kinesisk til dansk – et intuitivt håndværk!

Gæsteforelæsning ved Sidse Laugesen, som har oversat mange kinesiske romaner til dansk. Gæsteforelæsningen er åben for alle, der er interesseret i kinesisk skønlitteratur og litterære oversættelser.

02.06.2021 | Mette Thunø

Dato ons 13 okt
Tid 13:00 15:00
Sted Bygning 1441, lokale 112

Litterær oversættelse – et intuitivt håndværk

Litteratur er mange ting, og mange ting til forskellige tider. Oversættelse af litteratur er en dybere læsning og en glæde ved at dykke ned i et værk og forsøge at trække så mange af værkets litterære kvaliteter som muligt over i det danske sprog. Det er et fag, der langt hen ad vejen bygger på intuition og famlen, og på at turde sætte sig i en andens sted – forfatterens. Hvordan har forfatteren skabt værkets tone, hvad er forfatterens nøgleord og virkemidler, hvad er hans intention, og hvor er plottet og tekstens drive? Hvad er den kulturelle baggrund for teksten, hvordan spiller det ind, og hvordan skal det formidles? Balancen ligger ofte i at sige nøjagtig så lidt som forfatteren selv og hverken over- eller underdrive tekstens pointer og dialoger.

Sidse Laugesen vil fortælle om vejen til at blive litterær oversætter. Hvordan er dagligdagen, hvilke forudsætninger skal man have, hvordan går man til en opgave, og hvordan får man skabt kontakt til et forlag, hvis man har et værk, der fortjener at blive oversat? Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra egne oversættelser, vil Sidse Laugesen også fortælle om nogle af de tanker, hun gør sig undervejs i sit arbejde – og forklare, hvorfor det at oversætte litterært ikke kun er at ’oversætte teksten ord for ord’, men også at forme teksten, så ordene på dansk danner et hele, der så godt som muligt svarer til den original, de er hentet fra.

Intro:

Sidse Laugesen, mag.art., skønlitterær oversætter. Har oversat adskillige kinesiske romaner til dansk, heriblandt Yu Hua Brødre og Fortællingen om dengang Xu Sanguan solgte sit blod. Seneste udgivelse er Can Xue: Kærlighed i et nyt årtusind. Sidse Laugesen arbejder desuden løbende med at formidle kinesisk poesi og oversatte i den forbindelse en række coronadigte, trykt i Information 2020. Kommende udgivelser er digtsamlingen Yu Jian: Arkivmappe 0 mfl.

Forelæsning / foredrag