Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse

Alternativt uddannelsesforløb til præstestillinger

Et teologisk uddannelsesforløb for personer med en kandidatgran inden for et andet område end teologi, som ønsker at kvalificere sig til at søge en præstestilling.

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt forskningsbaseret videreuddannelse. Her er du som ansøger i vid udstrækning selv ansvarlig for både at sammensætte og gennemføre uddannelsen.

Du søger i første omgang optagelse på et vejledningsforløb. I vejledningsforløbet sammensætter du i samarbejde med en vejleder din fleksible masteruddannelse.

Læs om fleksibelt forløb på Arts

Tilvalg

På fakultetet Arts, som Institut for Kultur og Samfund er er en del af, er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes, og dermed opnå, hvad der svarer til undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Læs om tilvalg på Arts

Hel-på-del

Et enkeltfag på deltid er en oplagt mulighed, hvis du har brug for nye færdigheder eller måske ønsker at gå i dybden med en faglig interesse.

Hel-på-del er heltidsuddannelser i dagtimerne udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid.

Tomplads

Som studerende på tompladsordningen betaler du for en plads på et enkeltfag på en af en af universitetets fuldtidsuddannelser.

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes af Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig.

De eneste betingelser for optagelse er, at der skal være en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge, at du opfylder adgangskravene, og at du har mulighed for at studere i dagtimerne.

Tomplads på Arts