Aarhus Universitets segl

Mentorprojekt - mentor

Din viden, erfaring og karrierevej kan hjælpe studerende på din gamle uddannelse!

Institut for Kultur og Samfund søger alumner, der kunne tænke sig at være mentor for en studerende i efteråret 2024. Vi er særligt interesserede i mentorer fra små og mellemstore virksomheder, men alle er mere end velkomne til at melde sig som mentorer! Mentorordningens formål er at styrke relationen mellem studerende og alumner, hvilket vil bidrage til de studerendes karriereafklaring og alumnernes kompetenceudvikling.

Som alumne bærer du på en unik viden og erfaring, som gennem mentorrollen kan gøre en forskel for en studerendes fremtid. Du vil eksempelvis kunne give dine perspektiver på jobmuligheder, kompetencer, personlig og faglig karriereudvikling eller balancen mellem arbejde og privatliv.  

Matching og tidshorisont

Mentorprojektet løber i efterårssemesteret fra september til december. Hvis man som mentorpar vil fortsætte kontakten efter det, er man selvfølgelig meget velkommen til det. Vi matcher dig med en studerende, en mentee, så tæt på dit fagområde og ønsker som muligt, så din egen vurdering af kompetencer, viden og erfaring matcher den studerendes behov for sparring og vejledning.

Mentor og mentee aftaler indbyrdes de konkrete rammer og detaljer, samt tilpasser disse efter behov. Det forventes, at du som mentor kan dedikere 1-2 timer om måneden fra september til december til at mødes med din mentee. Du kan forvente, at din mentee tager ansvar for planlægning ift. tidspunkt for møder samt forslag til mødernes indhold.             

Arrangementer og tilmeldingsfrist

Der bliver afholdt et opstartsarrangement på Aarhus Universitet i august/september, hvor mentorer og mentees kan møde hinanden, få en sandwich og en fælles introduktion til forløbet. I december/januar afholdes der et afslutningsarrangement for alle deltagere. Mentormatchene bliver meldt ud inden sommerferien, hvor du også vil modtage vejledningsmateriale og en invitation til opstartsarrangementet.

Tilmeld dig her inden den 1. juni

Har du spørgsmål til mentorordningen er du meget velkommen til at kontakte Kristine Ørnsholt, uddannelseskonsulent på Institut for Kultur og Samfund.

Fem gode grunde til at blive mentor

  • Du vil gøre en aktiv forskel for en studerendes fremtid og karriere.
  • Du vil udvikle dine kommunikations- og ledelseskompetencer.
  • Du vil reflektere over din egen karriere og kompetencer.
  • Du vil blive opdateret på nye perspektiver og viden gennem tilknytningen til AU og de studerende.
  • Du vil få muligheden for at opbygge relationer til andre mentorer og mentees