Aarhus Universitets segl

Aftagerpaneler

Om

Aftagerpaneler er indskrevet i Universitetsloven. Panelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye uddannelser og akkreditering af disse, samt ved nye studieordninger og ved turnusakkrediteringer.

Aftagerpanel for Kultur og Samfund


Religionsvidenskab

Thomas Thomsen
Favrskov Gymnasium, Formand for Religionslærerforeningen
 


Historie og klassiske studier

Mette Korsgaard
Redaktør, Gyldendal

Anne Bisgaard Vase
Lektor, Odder Gymnasium

Mette-Astrid Jessen
Augustinusfonden

Jens Toftegaard
Kulturarvschef, Odense Kommune 


Arkæologi

Claus Kjeld Jensen
Direktør, Museet for Varde By og Omegn 

Michael Andersen
Overinspektør, Nationalmuseet

Morten Søvsø
Sydvestjyske Museer

Ingeborg Svennevig
De Kulturhistoriske Museer Holstebro


Globale Studier

Jan-Christoph Napierski
Udenrigsministeriet 

Mads Thomsen
Konsulent, Encode Aps.

Marie Enemark Olsen
Lego Group

Annette Dahl
Adm. Direktør, C3 Consulting

Svend Roed
Tidligere ambassadør i Brasilien  


Antropologi

Lisbeth Ørtenblad
Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Kristoffer Brix Bertelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Lars Kloppenborg
Aarhus Kommune


Filosofi og idehistorie

Michael Busk-Jepsen
Finansrådet 

Frank Beck Lassen
Testrup Højskole

Susanne Buch Nielsen
VIA Holstebro

Aftagerpanel for teologi


Eksterne medlemmer

Henrik Stubkjær
Biskop, Viborg

Tine Lindhardt
Biskop, Odense

Per Buchholdt Andreasen
Tidligere formand for Den danske Præsteforening

Christina Busk, Aarhus
Direktør og partner, Etikos

Morten Aagaard
Korshærspræst i Aarhus

Esben Thusgård
Provst, Aarhus Nordre Provsti

Jacob Eyermann
Højskoleforstander, Diakonhøjskolen

Iben Tolstrup
Sognepræst, Landsforeningen af Menighedsråd