Aarhus Universitets segl

Historie

Institut for Kultur og Samfund (CAS) er oprettet ved Aarhus Universitet i 2011. Det nye institut samler enheder fra Institut for Antropologi, Arkæologi & Lingvistik, Institut for Historie og Områdestudier, Institut for Filosofi & Idehistorie, Institut for Sprog, Litteratur & Kultur samt Det Teologiske Fakultet.

Det nye institut har rødder helt tilbage til 1928, hvor "Universitetsundervisningen i Jylland” startede med 64 indskrevne studerende. Fra efteråret 1928 var der blandt andet undervisning i Filosofi, og de følgende år kom Historie og Klassisk Filologi til.

Det Teologiske Fakultet blev dannet i 1942. Der var på det tidspunkt 70 teologistuderende ved universitetet. Fakultetet udbyggedes herefter  hurtigt, så det blev muligt at tage fuld teologisk embedseksamen. I 1947 promoveredes den første doktor ved fakultetet.

Ved universitetets 25-års jubilæum i 1953 var Klassisk Arkæologi og Forhistorisk Arkæologi kommet til og i de følgende årtier udvidedes fagviften med blandt andet Etnografi, Middelalderarkæologi, Religionshistorie og Idéhistorie.

Blandt instituttets yngste fag er de forskellige områdestudier.