Aarhus Universitets segl

Strategi 2020 - 2025


Institut for Kultur og Samfund består af syv stærke fagmiljøer inden for Antropologi, Arkæologi & Kulturarvsstudier, Filosofi & Idéhistorie, Globale Studier, Historie & Klassiske Studier, Religionsvidenskab og Teologi. Instituttet uddanner bachelorer, kandidater, og ph.d.-stipendiater, der på tværs af discipliner er kendetegnet ved dyb kernefaglighed, solid dannelse, tværfagligt udsyn og kritisk dømmekraft.

Institut for Kultur og Samfund er en ambitiøs forskningsinstitution. Vores forskning i kulturelle og samfundsmæssige forhold spænder vidt. Den sætter mennesket og menneskelivet i relation til både natur, teknologi og teologi – fra forhistorisk tid og til i dag, og fra det lokalt forankrede til det globale.  

Institut for Kultur og Samfund ønsker at være en drivende partner i samarbejder, der på tværs af sektorer og discipliner bidrager til forskningsudvikling og besvarer væsentlige samfundsspørgsmål. I forskning og uddannelse vil vi arbejde for at sætte human- og kulturvidenskaben aktivt i spil i forhold til samarbejdspartnere uden for universitetet.

Derfor vil vi i strategiperioden 2020-2025 sætte særligt fokus på 6 grundlæggende målsætninger:

  • Et internationalt miljø med stærke fagligheder i tværgående samspil
  • En nytænkende og eksperimenterende tilgang til forskning, undervisning og formidling
  • Et institut der danner og uddanner - til fremtiden og til verden i dag
  • En bredspektret satsning på digital humaniora
  • Et stærkt lokalt og globalt samfundsengagement
  • En attraktiv og mangfoldig arbejdsplads og en bæredygtig organisation