Aarhus University Seal

Andreas Tagmose Grønkjær - Ny ph.d.-studerende ved afdeling for Filosofi og Idéhistorie

Andreas Tagmose Grønkjær er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. februar og skal arbejde med projektet: Voices from the outskirts of history.

Jeg hedder Andreas Tagmose Grønkjær og jeg har været så heldig at få et PhD-stipendiat fra d. 1. februar på en 5+3 ordning. Jeg er uddannet idéhistoriker fra Aarhus med tilvalg i tysk,  derudover har jeg været på udlandsophold i Tübingen. Mit projekt hedder Voices from the outskirts of history, og handler om oplysningstidens rejselitteraturs indvirkning på den hegelianske historiefilosofi; med særlig vægt på religionsfilosofiens betydning. Projektet er rodfæstet i begrebshistorien og falder derfor godt  indenfor den klassiske idéhistorie. Dog er det også inspireret af teologisk arbejde med missionsberetninger og antropologi. Jeg vil se på, hvordan hegelianerne brugte tropen  "den vilde" til at fremskrive Europa som historiens centrum og hvordan missionsberetning er og oplysningens rejselitteratur bliv brugt som kildemateriale for at fælde antropologiske  domme. Jeg er interesseret i at se, hvordan tænkere og filosoffer aktivt har brugt forestillinger om  "natur-mennesket" til at finde 'empiri' for idéen om en universel civilisationsproces. For hegelianerne var det af altafgørende betydning, hvordan religionen ændrede sig med den civilisatoriske udvikling og hvordan man gradvist blev mere og mere sekulære, jo tættere man kom på det historiske endemål. Jeg vil tage det op og spørge om religionskritikken overhovedet var muligt, uden aktiv brug af "naturmennesket" som Europas anden.