Aarhus University Seal

Johan Cederfeldt - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Religionsvidenskab

Johan Cederfeldt er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. februar 2023 og skal arbejde på et projekt om naturforståelse i senantikkens religiøse tænkning.

Mit navn er Johan Cederfeldt, og jeg er 1. februar 2023 startet som PhD-studerende i en 4+4 ordning. Jeg skal arbejde ved Religionsvidenskab med mit projekt om naturforståelse i senantikkens religiøse tænkning. Med fokus på et udsnit af historien, der omtrentligt strækker sig fra midten af det tredje århundrede e.v.t. til slutningen af det fjerde, vil jeg undersøge, hvordan naturfilosofiske idéer og betragtninger over den fysiske naturs fænomener formuleres af forfattere tilhørende den hedenske (fortrinsvis den nyplatoniske) og den kristne tradition. Den religiøse såvel som politiske konflikt mellem disse to traditioner vil blive fremhævet som en afgørende kontekstuel baggrund for forståelsen af de måder, hvorpå refleksioner over naturen inddrages i spørgsmål om frelse, ritual og spirituel autoritet hos tidens religiøse intellektuelle. Jeg sigter med dette projekt efter at bidrage både til den historiske viden om en afgørende periode i religionshistorien og, med inddragelse af teoretiske perspektiver fra historiefilosofi, antropologi og økokritik, til forståelsen af de lange udviklingslinjer i menneskers blik på naturen, der strækker sig fra antikken til moderne tider.

Hvad angår min uddannelsesmæssigt baggrund, har jeg min BA fra Aarhus Universitet, hvor jeg læste Idéhistorie og Græsk Filologi. Mine kandidatstudier har foregået ved programmet Religious Roots of Europe på Københavns Universitet. Mine faglige interesser spænder bredt og omfatter, foruden det religionsvidenskabelige, temaer af filologisk, filosofisk og politisk karakter.

Kontakt:
Johan Cederfeldt​​​​​​​
Institut for Kultur og Samfund 
Jens Chr. Skous Vej 3
bygning 1453, 516
8000 Aarhus C
au567789@cas.au.dk