Aarhus University Seal

Musikkens historiske følelseslandskab bliver omdrejningspunkt for nyt forskningsprojekt

I et nyt projekt støttet af Danmarks Frie Forskningsfond undersøger forskere de sammenhænge, der gennem tiden er opstået mellem musik og følelser i Aarhus.

Bertel Nygaard fra Historie står i spidsen for projektet Slingrer ned ad Vestergade: Musico-emotional styles in Aarhus during the long 1970s. Projektet har netop modtaget knap 2,9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.
Forskerne undersøger historisk specifikke sammenhænge mellem musik og følelser, i projektet nærmere kategoriseret som historiske musikfølelsesstilarter (musico-emotional styles). På den måde udforsker de, hvordan individer i konkrete, rumlige omgivelser udøver og forhandler fællesskaber gennem følelsespraksisser i relation til musik.

”Konkret vil vi studere de følelsesmæssige udtryk, som kendetegnede for eksempel hippie- disker- og rockerfællesskaberne. Samtidig vil vi undersøge, hvordan individer regulerede følelser, når de vekslede mellem stilarter i relation til bestemte aarhusianske musiksteder gennem de såkaldte ’lange 1970’erne’,” forklarer Bertel Nygaard.

Formålet med projektet er blandt andet at styrke både videnskabens og det øvrige samfunds forståelse af følelser som historisk formede og foranderlige størrelser. Samtidig skal det øge opmærksomheden omkring musikkens store kulturelle og samfundsmæssige rolle. Det skal vække interesse hos de vide kredse af borgere, hvis liv på den ene eller anden måde er blevet berørt af den populære musik fra 1960’erne til 1980’erne. Selvom Aarhus er fokuspunktet, vil resultaterne af forskningen også være relevante i andre byer og lande. Om sine forventninger til resultatet fortæller Bertel Nygaard:

”Jeg forventer, at vi bliver klogere på, hvor forskelligt musik kan forbindes i skiftende historiske sammenhænge, selv i en enkelt by og inden for en kort årrække. Samtidig regner jeg med, at vi vil udbygge vores kontaktnetværk både til musiklivet og i forskerkredse. Derigennem vil vi kunne bidrage til de initiativer til at indsamle og formidle historien, som vi allerede er forbundet med. Herunder ikke mindst det kommende Danmarks Rock Arkiv.”

Nyheden er baseret på projektbeskrivelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond.


Om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond, der yder finansiel støtte til originale og initiativrige forskningsaktiviteter i Danmark. For et samlet beløb på knap 1,5 milliarder kroner uddeler fonden hvert år omkring 400 bevillinger til nysgerrighedsdrevne forskningsprojekter. Samtidig arbejder de på at forbedre det internationale forskningssamarbejde samt at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater. For at sikre de bedste vilkår for fri forskning i Danmark yder fonden desuden rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen.


Yderligere information

Bertel Nygaard, lektor
Afdeling for Historie
E-mail: bertel.nygaard@cas.au.dk
Telefon: 8716 2225