Aarhus University Seal

Nyt forskningsprojekt om moderskab og social forandring på Færøerne

Nanna Thorsteinsson Schneidermann modtager millionbevilling fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program til nyt forskningsprojekt om moderskab og social forandring på Færøerne

Moderskab har fyldt i den offentlige debat og i litteraturen i Danmark de sidste år. På samme tid stiller forskere nye spørgsmål til, hvordan forhold mellem nationerne i rigsfællesskabet og tidligere kolonier har formet magt og kønsopfattelser i f.eks. Grønland og Jomfruøerne. De seneste måneder har spørgsmålet om abortlovgivningen og LGBT+ rettigheder på Færøerne fyldt i de danske medier. Men medie-sensationerne fortæller ikke hele historien, ifølge antropolog Nanna Schneidermann, der med en ny bevilling fra Det Frie Forskningsråd får mulighed for at undersøge, hvordan netop moderskab og køn er omdrejningspunktet for store sociale transformationer på øerne siden 1950’erne.

”Projekttitlen hedder: Gendered Island Futures: generationelle perspektiver på moderskab og forandring på Færøerne. I projektet samler jeg en forskergruppe, hvor vi alle har færøsk baggrund, for at undersøge brydninger i hvad det vil sige at give liv og skabe forbindelser i og fra en nation af øer,” fortæller Nanna Schneidermann. ”Det kræver, at vi ser på moderskab fra forskellige kønnede perspektiver, men også fra forskellige generationelle perspektiver. ”

Projektet tager udgangspunkt i antropologiske tilgange og følger udviklingen af moderskab som forestilling og erfaring over tid, ved blandt andet at inddrage forskningsdeltageres egne arkiver som fotoalbums, opslag fra sociale medier eller hjemme-videoer.

”Efter at have forsket i moderskab, køn, partnerskaber og digitale medier i Sydafrika og Uganda igennem en årrække, er det tid til at tage erfaringer og perspektiver ude fra verden med ”hjem”,” fortæller Nanna Schneidermann. På den måde skal projektet give en bedre forståelse af, hvordan ø- livet former køn og moderskab og den anden vej, hvordan moderskab former både biologiske og sociokulturelle fremtider på Færøerne.

Projekttitel: Gendered Island Futures: generational perspectives on motherhood and change in the Faroe Islands
Bevilling: 6.098.946 kr.

Læs mere om det kommende forskningsprojekt på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside


Kontakt

Nanna Schneidermann

Nanna Thorsteinsson Schneidermann, adjunkt

Institut for Kultur og Samfund

Afdeling for Antropologi

Aarhus Universitet

Mail: nanna.s@cas.au.dk