Aarhus University Seal

Sune With Tryk Christensen - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie

Sune With Tryk Christensen skal arbejede på et projekt med titlen: "Death by Algorithm - Lethal Autonomous Weapons Systems, military revolution, and the final frontier of automated killing”.

Jeg er så privilegeret at have fået et 4+4 Ph.d.-stipendiat i filosofi med start 1. september 2023. Efter en studentereksamen i 2001 og 18 efterfølgende sabbatår startede jeg på filosofi i 2019 med tilvalg i historie. Sabbatårene er, blandt meget andet, gået med at arbejde som tømrer. Det er også blevet til ægteskab på 16. år og et par teenagedrenge på 13 og 16 år.

Mit projekt hedder ”Death by Algorithm - Lethal Autonomous Weapons Systems, military revolution, and the final frontier of automated killing”. “Lethal Autonomous Weapons” dækker over militære droner, der uden menneskelig indblanding kan lette, lande, opsøge, identificere og tilintetgøre mål på slagmarken.  Det betyder, at dronens algoritme alene afgør, hvem eller hvad der kan identificeres som militære mål, og dermed hvem der dør.

Mit projekt skal afdække hvordan autonome våbensystemer kan, eller ikke kan, indtænkes i vores traditionelle opfattelse af begrebet ”krig”, samt om paradigmet om ”retfærdig(gjort) krig”, som i høj grad er definerende for udformningen af Folkeretten, meningsfuldt kan opretholdes, når krigen ikke nødvendigvis er en ”mellemmenneskelig” aktivitet. Desuden vil jeg forsøge at udlægge implikationerne af soldatens rolle og begrænsninger i krig, hvis selve beslutningen om ”drabet” bliver udliciteret til algoritmer. Slutteligt vil jeg forsøge at udlægge en definition af den type dehumanisering og menneskesyn, som autonome våbensystemer er udtryk for. En af etikkens travere er, at alle mennesker har en fundamental ret til at blive anerkendt og respekteret som menneske og på den baggrund få afgjort sin skæbne – også i en krigssituation. I kontrast til den tanke, vil de autonome våbensystemers sensorer blot reagere på overfladedata fra objekter på slagmarken.

Kontakt: 
Sune With Tryk Christensen
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Filosofi og Idéhistorie
Jens Chr. Skous Vej 7
8000 Aarhus C
sunewith@cas.au.dk