Aarhus University Seal

Andres Minos Dobat udpeget som ny afdelingsleder

Andres er ny afdelingsleder på Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier. Han afløser Marcello Manino. Vi har spurgt, hvad hans første større opgave bliver, og hvilket aftryk han gerne vil sætte som ny afdelingsleder

[Translate to English:] Lektor og ny afdelingsleder Andres Minos Dorbat. Foto: Aarhus Universitet

Præsenter kort dig selv
- Som arkæolog og kulturarvsforsker kan jeg godt lide at arbejde med noget som gør en forskel ude i den virkelige verden. Jeg er særligt optaget af, hvad vi kan bruge arkæologi og kulturarv til i en nutidig samfundskontekst, både som byggesten for demokratiske og inkluderende samfund og som kilde til sundhed og livsglæde. Til daglig bor jeg i et bofællesskab med min kloge kone og tre drenge. Dem kan jeg godt lide at være ude i naturen sammen med, gå på jagt og lede efter svampe. I bofællesskabet er der 11 andre familier, og det har lært mig meget om at være sammen med mennesker, som jeg sikkert kan bruge i min nye rolle som afdelingsleder.

Hvad kendetegner afdelingen i dag?
- Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier er et stærkt og internationalt anerkendt forskningsmiljø. Vi samarbejder tæt med den danske kulturarvssektor, både i vores undervisning og i vores forskning. Her leverer vi ikke blot skarpe kandidater, men også forskningsbaserede løsninger på store samfundsmæssige udfordringer; og så er vi allevegne, når det handler om at formidle kulturarv og arkæologi til danskerne.

Hvad bliver den første større opgave for dig som ny afdelingsleder? 
- Arkæologi og kulturarv er mange ting. Vi befinder os i krydsfeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Det kan være udfordrende for et fagmiljø, men det er først og fremmest en styrke, som jeg glæder mig til at udvikle. Jeg ser særligt frem til at udvikle vores samarbejde med vores partnerinstitution Moesgård Museum. Og så har jeg hørt nogen sige noget om en kandidatreform. Derudover har jeg opstøvet Peter Vilhelm Globs (dansk arkæolog, red.) gamle skrivebord på et glemt depot. Det skal jeg give den store tur med sandpapir og møbelpolish, så den kan blive det nye centerpiece på vores afdelingslederkontor.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte som afdelingsleder de kommende år? 
- Jeg vil gerne at mine kollegaer – og her særligt vores mange dygtige ph.d.er og postdocs – har det godt, når de er på arbejde.