Aarhus Universitets segl

MIRUDA

  • Forskningsprojekt om Middelalderens Rurale Danmark

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at etablere ny viden om Danmarks middelalderlige landbebyggelse med inddragelse af de senere årtiers store ubearbejdede datamængder fra arkæologiske udgravninger, at fremme og styrke centrale debatter og teoretiske perspektiver inden for feltet og at diskutere state of the art inden for bebyggelsesarkæologisk metode i historisk tid som videns- og beslutningsgrundlag for nye spørgsmål og strategier for fremtidige arkæologiske undersøgelser.

Projektet realiseres som en serie af konferencer 2018-2022 med vekslende temaer og efterfølgende publikation. Det er hermed ambitionen at skabe en ny, tværfaglig platform for fremtidig metodeudvikling og forskning og for museernes daglige arbejde inden for perioden i et samarbejde mellem arkæologer, historikere, stednavneforskere, naturvidenskabsfolk og andre relevante samarbejdspartnere.


Temaer 2018-2022

Projektets temaer strækker vidt fra konkrete udgravninger til overordnede synteser om samspillet mellem individ, samfund og landskab.

  • 2018 Bygning og bolig, gård og toft
  • 2019 Landbebyggelsens struktur
  • 2020 Landskaber og strategier (udsat til 2021)
  • 2021 Sociale miljøer og identitet
  • 2022 Metoder

Publikationer

Bygning og bolig, gård og toft

Bygning og bolig, gård og toft er første bind i en række af tematiske studier med særligt fokus på middelalderens rurale Danmark. Med temaet Bygning og bolig, gård og toft undersøges bondens nære landskab, som det viser sig i arkæologiske udgravninger og analyser, skriftlige kilder og historiske kort.

Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab.

Landbebyggelsens struktur

Landbebyggelsens struktur er andet bind i rækken af tematiske studier med særligt fokus på middelalderens rurale Danmark. Med temaet fokuseres der på de overordnede strukturer i landbebyggelsen, bebyggelsestyper, regionale forskelle og kronologisk udvikling. Studierne giver et indblik i, hvorledes arkæologiske undersøgelser, kulturlandskab, kartografisk materiale og stednavne på forskellig vis kan bidrage til viden om den middelalderlige landbebyggelses struktur.

Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Aarhus Universitet, Holstebro Museum, Arkæologi Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland Arkæologi og Museum Thy.

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet

Det tredje bind i rækken af tematiske studier med særligt fokus på middelalderens rurale Danmark. I bogens første tema ‘Landskaber og strategier’ undersøges relationen mellem landskaber, bebyggelser og ressourceudnyttelse gennem en kombination af arkæologiske og historiske kilder. Landskabet som undersøgelsesrum giver her særlig mulighed for at undersøge fortidige strategier med stor tidsdybde og i stor skala. I bogens andet tema ‘Sociale miljøer og identitet’ anvendes materielle levn til at diskutere relationer og netværk i landbefolkningen og i forhold til andre dele af det middelalderlige samfund.

Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Aarhus Universitet, Holstebro Museum, Arkæologi Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland - Arkæologi og Museum Thy.

Projektdeltagere

Bag projektet står en række institutioner, som på skift vil være vært for konferencerne.

Aarhus Universitet  
Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier
(Projektleder, hovedredaktør)

Kontaktperson: Mette Svart Kristiansen
Email: markmsk@cas.au.dk

ARK-VEST - Arkæologi Vestjylland
Kontaktperson: Lars Christian Bentsen
Email: lcb@arkvest.dk

Holstebro Museum
Kontaktperson: Mette Klingenberg
Email: mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Kontaktperson: Anders Hartvig
Email: anha@msj.dk

Museum Thy
Kontaktperson: Charlotte Boje Hilligsø Andersen
Email: charlotte@museumthy.dk

Sydvestjyske Museer
Kontaktperson: Morten Søvsø
Email: mosvs@sydvestjyskemuseer.dk