Aarhus Universitets segl

Konference 2019: Landbebyggelsens struktur

MIRUDA 2019 med temaet Landbebyggelsens struktur er afholdt af Arkæologi Vestjylland. Foredrag og posters forventes at udkomme i Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter (peer-reviewed) i begyndelsen af 2021

Landbebyggelsens struktur er den anden i en række af tematiske studier, med særligt fokus på middelalderens rurale Danmark. Med temaet fokuseres der på de overordnede strukturer i landbebyggelsen, bebyggelsestyper, regionale forskelle og kronologisk udvikling. Studierne giver et indblik i, hvorledes arkæologiske undersøgelser, kulturlandskab, kartografisk materiale og stednavne på forskellig vis kan bidrage til viden om den middelalderlige landbebyggelses struktur.

Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Aarhus Universitet, Holstebro Museum, Arkæologi Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland Arkæologi og Museum Thy.

Find bogen her