Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference 2018: Bygning og bolig, gård og toft

Tid og sted: Moesgård 29 november 2018.

Konferencen har fokus på at etablere et opdateret vidensgrundlag om den middelalderlige bondegårds bygning, bolig, gård og toft baseret på arkæologiske udgravninger, skriftlige kilder, historiske kort og kulturlandskaber. Det gælder både fundamentale spørgsmål af beskrivende karakter, som eksempelvis forståelse af periodens hustyper, kvaliteten af eksisterende datering heraf og regional udvikling af bygnings- og boligkultur, og mere funktionelt betingede spørgsmål rettet mod sammenhæng mellem gårdens form, størrelse og funktion, regionalitet og ressourceudnyttelse, og endelig spørgsmål, som tager udgangspunkt i nuværende socialteoretisk tænkning om husstand, individ og aktører, magt og beslutningskraft. 

Vi er særligt interesserede i foredrag som:

- inddrager de senere års mange udgravninger i mere overordnede synteser

- diskuterer etablerede rammedateringer for periodens hustyper

- diskuterer baggrunde for lighed og variation i materialet (sociale, økonomiske, regionale, kronologiske)

- diskuterer bonden og gården som en del et større netværk af aktører

- bidrager med teoretiske eller metodiske perspektiver på emnet

- på anden måde kan belyse overordnende tema.

Der er mulighed for at fremvise nye, centrale lokaliteter som posters.

Deadline for abstract (foredrag 200-300 ord, poster 100-150 ord) er 1 februar 2018.

På konferencen er der mulighed for både 30 min oplæg /15 min diskussion og 20 min oplæg /10 min diskussion, angiv ved indsendelsen hvilket format du tænker vil være passende.

Forslag indsendes pr mail til Mette Svart Kristiansen på markmsk@cas.au.dk