Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference 2019: Landbebyggelsens struktur

Vi glæder os over at kunne invitere til det andet seminar i en række af fem omhandlende middelalderens rurale Danmark. Seminaret afholdes af Arkæologi Vestjylland, torsdag den 28. november 2019 (sted tilgår).  

Den anden konference i MIRUDA-projektet koncentrerer sig om landbebyggelsens struktur. Efter mange år med stor udgravningsaktivitet, digitale opmålingsmetoder, og digitalisering af udgravningsplaner er mængden af arkæologisk undersøgte gårde og gårdsenheder fra middelalder og renæssance mangedoblet. I større regional sammenhæng er der forskel i det arkæologiske materiale, som afspejler bebyggelsernes karakter. Materialet kan være præget af enkeltgårdsbebyggelse, spredt bebyggelse eller landsbybebyggelse. Undersøgelsen af landbebyggelsens strukturelle udvikling kan være et samspil mellem arkæologiske, kartografiske, skriftlige kilder og stednavne.

Konferencen efterspørger indlæg som diskuterer:

  • bebyggelsernes overordnede struktur i regionalt perspektiv.
  • forandringer og udvikling af landbebyggelsen over tid.
  • forskellige kilder til belysning af strukturer og udvikling.
  • bebyggelsers relation til fx kirker, hovedgårde, herregårde eller andre bebyggelser.
  • landbebyggelsens udvikling på baggrund af fx kartografisk materiale, stednavne m.m.  

Der er mulighed for at fremvise nye, centrale lokaliteter som posters.

Deadline for abstract (foredrag 200-300 ord, poster 100-150 ord) er 1. april 2019. På seminaret er der mulighed for både 30 min oplæg /15 min diskussion og 20 min oplæg /10 min diskussion, angiv ved indsendelsen hvilket format du tænker vil være passende.

Forslag indsendes pr mail til Mette Svart Kristiansen på markmsk@cas.au.dk 

Venlig hilsen på projektgruppens vegne

Lektor Mette Svart Kristiansen, Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet Mus.insp. Lars Christian Bentsen, Arkæologi Vestjylland