Aarhus Universitets segl

Feedback på brugen af sikkerhedskalender på danske kvægbedrifter

MANTRA har i slutningen af februar besøgt en dansk kvægbedrift med henblik på at undersøge, hvordan sikkerhedskalenderen – udviklet som led i forskningsprojektet “Migranters Sikkerhed i Landbruget” - bruges i den daglige arbejdsrutine på bedriften.

På kvægbedriften så landmand og internationale medarbejdere et potentiale i kalenderen, idet den ikke blot kan være en central platform for videregivelse af interne beskeder, men derudover være behjælpelig med at skabe struktur og overblik over hverdagens arbejdsopgaver. Når landmand og internationale medarbejdere oplever, at sikkerhedskalenderen først og fremmest har en praktisk funktion i hverdagen, får kalenderens 12 sikkerhedstematikker samtidigt et større fokus.

Under besøget igangsatte kalenderens tematiske ‘sikkerhedsspørgsmål’ en samtale blandt landmand og medarbejdere om de sikkerhedsudfordringer, som er til at finde på kvægbedriften. Dette førte endvidere til en snak om, hvordan de gennem fælles samarbejde kan sikre, at der bliver taget hånd om de givne sikkerhedsudfordringer på bedriften. Kalenderens visuelle materiale (herunder billeder og QR-koder) skabte et fælles udgangspunkt for samtalen mellem landmand og internationale medarbejdere.

Derudover blev det italesat, hvordan kalenderen kan fungere som en idé-generator, idet den hjælper med at skabe opmærksom på andre centrale sikkerhedstematikker, der kan være vigtige at få snakket om, når det kommer til at sikre arbejdssikkerhed på egen kvægbedrift.

Vi fik til slut vigtige inputs til, hvordan kalenderen kan forbedres, så den på bedst mulig vis kan understøtte det daglige arbejde med sikkerhed på danske kvægbedrifter.

Vi arbejder på i de kommende uger at kunne foretage yderligere opfølgning blandt landmænd på danske kvægbedrifter.