Aarhus Universitets segl

Samarbejder

Eksterne Partnere

  • Fællesudviklede projektdesigns, analyse og afrapportering
  • Samfinansieret forskning
  • Projektsamarbejde med studerende
  • Brugerundersøgelser og innovationsprojekter
  • Fondsansøgning i partnerskab
  • Organisationsanalyser og evalueringer

Læs mere om vores samarbejdsformer

MANTRAs metodiske tilgang er

  • Åbne kvalitative undersøgelsesmetoder
  • Komparative studier
  • Et kritisk eksternt blik
  • En dyb forståelse for den kultur der undersøges.

Læs mere om vores metoder