Aarhus Universitets segl

Om MANTRA

MANTRA står for Moesgårds ANTRopologiske Analyseenhed

MANTRA er en universitetsbaseret analyseenhed forankret på Aarhus Universitet, der samarbejder med private og offentlige organisationer. MANTRA indgår i samfinansierede forskningsprojektsamarbejder med offentlige og private organisationer og leverer i den forbindelse såvel grundforskning som forskningsbaseret innovation eksempelvis er vi pt. igang med at udvikle en læringsunderstøttende app til SOSU-elever med migrantbaggrund i samarbejde med Alexandra Insituttet. I MANTRA har vi altid har blik for mulige forsknings- eller uddannelsesperspektiver projektsamarbejder. Vi inddrager forskere og studerende i vores opgaveløsning i det omfang, det er muligt. Følg med i vores arbejde her​​​​​​​. 

MANTRA håndplukker altid de bedste professionelle antropologer med særlige faglige kompetencer af relevans for din organisations problemstilling vores samarbejder. 

Læs mere om vores ydelser

Seneste publikationer

Sparre, L. Sara, og Stine Hauberg Nielsen. 2023. "I praktik for en bedre fremtid?". I: Paradigmeskiftets Konsekvenser - Flygtninge, Stat og Civilsamfund. Aarhus Universitetsforlag: 281-302. 

Hjemlige duft- og lydmiljøer. Et interventionsstudie på  Aarhusianske plejehjem.

Hvorfor antropologer?

Antropologer er eksperter i at undersøge menneskelige aspekter, sociale strukturer, sociale rum og beskrive menneskeligt samspil, holdninger, synsvinkler og adfærd i bred forstand herunder også menneskers samspil med ting, teknologi mm.

Antropologiske undersøgelser er den rigtige løsning når din organisation søger at forstå og forklare menneskelig adfærd i dybden på tværs af kultur og sociale skel (køn, alder og socialgrupper mm). Når din organisation har brug for at forstå menneskelig handling og samspil med afsæt i menneskers konkrete levede erfaringer. Antropologer søger at skildre virkeligheden så sammensat/ broget, som virkeligheden er, når vi tager afsæt i menneskelige strukturer, handling og menneskers holdninger.

Motivationen for din organisation kan være et ønske om at kommunikere mere målrettet med en bestemt gruppe af mennesker. Det kan også ske din organisationen har brug for at få afdækket en problemstilling fra forskellige grupper af menneskers synsvinkler for at kunne skabe et nuanceret beslutningsgrundlag. En anden mulig motivation kan være at få afdækket bevæggrunde for konflikter internt i organisationen eller mellem eksterne parter. Endelig kan det ske din organisation ønsker at forstå og forudsige blandt andet efterspørgsel og præferencer for at bidrage til målrettet kommunikation blandt andet i forbindelse med markedsplanlægning og produktudvikling.

 

Hvem bruger antropologer?

Novo, Intel, Microsoft, Lego, Ford og mange andre internationale virksomheder har ansat antropologer i deres udviklingsafdelinger. Eksempelvis undersøger antropologer patienters behov i forbindelse med udviklingen af injektionssystemer. Med afsæt i disse brugerundersøgelser samarbejder antropologer og ingeniører i Novos udviklingsteam om udviklingen af optimale injektionssystemer til patienterne.

Innovation lykkes - når den baseres på dyb viden om målgruppen for udviklingsprojektet. Antropologer er eksperter i at undersøge, forstå og formidle forskellige målgruppers synsvinkler, så din organisation opnår et detaljeret kendskab til bestemte grupper af menneskers handlemønstre og logikker. 

Læs hvad virksomheder siger om samarbejdet med antropologer

Vores metoder

Deltagerobservation - indebærer at studiet sker ved at antropologen deltager i en social sammenhæng for samtidigt at observere og dokumentere, menneskers kultur og samspil. Fokus kan udvides til også at omfatte samspillet mellem produkt og forbruger, organisation og menneske, teknologi og menneske eller mellem læge og patient.

Kvalitative interview – indebærer åbne spørgsmål til informanternes erfaringer og perspektiver mm.

Samlet set er disse metoder fremragende til at undersøge menneskers samspil, adfærd, sociale strukturer, holdninger og synsvinkler i forskellige kulturelle sammenhænge.

Antropologien er innovativ, fordi det er en reflekteret og kritisk disciplin, der løbende er engageret i dialogen om at udfordre og udvikle socialt liv og sociale strukturer på alle samfundsmæssige niveauer. Antropologer er professionelt bevidste om deres egne fordomme og om at ”pausere” disse fordomme, for at være åbne i vores tilgang til og forståelse af andre menneskers perspektiv, kulturer og sociale strukturer. Det antropologiske arbejdsfelt er ofte, det statistisk uforklarlige. Det der kaldes, ”de menneskelige/ kulturelle aspekter”.

Antropologer har de metodiske og teoretiske kompetencer til at gennemføre analyser af menneskers samspil i menneskeskabte strukturer og i samspil med teknologi, miljø, fysiske rum mm. Antropologiske analyser undersøger og forklarer menneskers bevæggrunde for at handle, som de gør. Herunder: menneskers holdninger, adfærd og kulturer.

Ofte gør mennesker, det de siger, de vil gøre. I mange tilfælde gør mennesker mere end det, de siger, de vil gøre. Det skyldes blandt andet at mennesker også gør noget uudtalt. De har eksempelvis vaner og udfører handlinger på måder, som de selv tager for givet og derfor ikke tænker over at forklare til andre. Den information kan ikke opfanges af surveys, men af antropologiske metoder.

Læs mere om antropologi her.

Læs mere om kandidatuddannelsen Human Security.


Kontakt

Johanne Korsdal Sørensen

Ekstern Relations Manager Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi