Aarhus Universitets segl

Studerende

Antropologistuderende i feltpraktik i din organisation

Praktikken på kandidatuddannelsen i antropologi (2.-3. Semester) aftales ideelt set i efteråret året før praktikken starter i forårssemesteret. Praktikperioden løber årligt fra 15. april til 30. september dvs.  4 til (max) 5 måneder. Praktikken kan være fuldtid eller deltid alt efter, hvad der aftales mellem praktiksted og den studerende.

I faglig sammenhæng skal en feltpraktik rumme et feltarbejde, som er træning i at bruge og opnå viden gennem interviews, deltagerobservation og andre antropologiske dataindsamlingsmetoder. Praktikanten skal selvstændigt indsamle og bearbejde data i en iterativ feltarbejdsproces med et bestemt tema.  

Antropologiske studier er baseret på en kvalitativ og åben  tilgang, der identificerer mønstre i menneskers adfærd og strategier for at  forstå og forklare menneskers samspil, adfærd og sociale strukturer.  I den forstand er antropologi en genvej til at skabe dokumenteret viden og forståelse af forskellige organisationskulturer, så vel som forskellige sociale og kulturelle aspekter af jeres organisation, forbrugeres handlemønstre, sociale strukturer, udfordringer internt i organisationen eller i relation til samarbejdspartnere. 

Praktikanten har en vejleder (der underviser) på Antropologi og en praktikkontaktperson (gerne en akademisk uddannet person) hos praktikstedet. Disse tre parter besegler praktikaftalen i en praktikkontrakt. Forarbejdet i form af litteraturstudier og projektbeskrivelse i samarbejde med vejlederen igangsættes allerede i perioden fra februar til april, før praktikken påbegyndes i organisationen.

Praktikken afsluttes med en feltrapport/eksamensopgave på Antropologi. Derudover kan praktikanten, efter individuel aftale, foretage en direkte afrapportering til praktikstedet eksempelvis: holde et oplæg om undersøgelsesresultatet for praktikstedet.

 

Interesseret i praktikaftaler med Afdeling for Antropologi?  

Send os gerne et tilsagn om din organisations interesse (samt kontaktdata på en praktikansvarlig). Så kommer jeres organisation med på vores liste over praktiksteder, som interesserede studerende kan orientere sig i via MANTRA.  

Eller endnu bedre send os også gerne et praktikopslag, som kan cirkuleres blandt vores kandidatstuderende.  Praktikopslag skal gerne være en slags kortfattede ”jobopslag”. Der skal være et tema, en overskrift, lidt om problemstillingen, som praktikanten skal arbejde med, lidt information om jeres organisation herunder link til jeres website plus en kontaktperson, som praktikanten kan gå i dialog med. Generelt er vores studerende meget glade for åbne tematikker, som de selv kan være med til at præge indholdet af, så beskriv gerne et overordnet tema og invitér de studerende til dialog om, hvordan det kan undersøges antropologisk og om mulige mulige foci. 

Praktikaftaler med Afdeling for Antropologi indgås løbende og helst i efteråret året før praktikken ønskes i foråret, så kan vi annoncere dit opslag i god tid, og I kan forhåbentlig få flere ansøgere at vælge imellem.  

For henvendelser angående feltpraktik: MantraAssistance@cas.au.dk