Aarhus Universitets segl

Uddannelser

På afdelingens uddannelser i Antropologi, Human Security og Sundhedsantropologi lærer du at arbejde med centrale metodiske og analytiske redskaber, og du får indsigt i både klassiske og helt nye teoretiske tilgange. Du får kompetencer til at undersøge og forstå verdens sammenhænge og til at indgå i arbejdet med aktuelle samfundsudfordringer. Kandidater fra afdelingen arbejder i centrale funktioner i private og offentlige sektorer både i og udenfor Danmark. På tværs af diverse jobstillinger bruger de bl.a. deres kompetencer til at kortlægge komplekse sammenhænge, udføre selvstændige analyser og drive og lede projekter. 

Se eksempler på karrieremuligheder her.


Bachelor i Antropologi

En bachelor i antropologi er for dig, der interesserer dig for verden og for de mange måder, mennesker lever på. Som studerende får du et solidt teoretisk fundament og lærer de grundlæggende metoder, herunder feltarbejde og interviewteknik, til at undersøge og forstå menneskelige samfund og erfaringer – også i samspillet med andre arter. Undervisningen inddrager afdelingens forskning i aktuelle problemstillinger og vil forberede dig til at arbejde med f.eks. sundhed, migration, velfærd, klima, naturforvaltning og meget mere både herhjemme og i udlandet.

Læs mere om Bachelor i Antropologi her

Tilvalg i Sociologi

Med tilvalg i Sociologi får du et teoretisk funderet kendskab til menneskelige fællesskaber og indblik i samfundets grundlæggende principper, sammenhænge og udvikling. Du introduceres til kvalitative og kvantitative metoder og lærer at undersøge og analysere sociale relationer, interaktioner, praksisser og dynamikker på både individ- og samfundsniveau.

Læs mere om Tilvalg i Sociologi her

Kandidat i Antropologi

En kandidat i antropologi giver dig indsigt i den nyeste antropologiske forskning og metode på et højt specialiseret niveau. Du kan vælge mellem to linjer: 

Den dansksprogede kandidatlinje i antropologi er særligt interessant for dig, der vil specialisere dig inden for faget og arbejde etnografisk med feltarbejde som metode på allerhøjeste niveau i Danmark eller udlandet. Læs mere om Kandidatlinjen i Antropologi her.

Den engelsksprogede linje i visuel antropologi er særligt relevant, hvis du interesserer dig for etnografisk film og gerne vil arbejde antropologisk inden for en visuel og multimodal ramme med lyd eller podcasts, sociale medier, cyberspace og andre multimodale former for repræsentation. Læs mere om Kandidatlinjen i Visuel Antropologi her.

Kandidat i Human Security (engelsksproget uddannelse)

En kandidat i Human Security er særligt relevant for dig, der vil arbejde med menneskelig sikkerhed i en verden præget af eskalerende konflikter, ressourceknaphed og miljøforandringer. Uddannelsen giver dig et globalt indblik i tilgange til sikkerhed, konfliktløsning og bæredygtighed, og du udvikler dine kompetencer til at analysere og intervenere i komplekse sammenhænge, hvor sociale, miljømæssige, økonomiske og politiske faktorer krydser hinanden. Uddannelsen bygger på FN's tilgang til menneskelig sikkerhed og udbydes på engelsk af et tværfagligt hold af undervisere fra Antropologi, Biologi og Agroøkologi.

Læs mere Kandidatuddannelsen i Human Security her.

Master i sundhedsantropologi (efter- og videreuddannelse)

En Master i Sundhedsantropologi er en målrettet videreuddannelse for sundhedsprofessionelle. Med en Master i Sundhedsantropologi får du indsigt i sundhed og sygdom som dynamiske fænomener af social og kulturel art. Du lærer at bruge etnografiske metoder og analysere, hvordan mennesker forstår sundhed og sygdom og håndterer omsorg, behandling og helbredelse forskelligt.

Læs mere om uddannelsen og optagelseskrav her.


Fotos af Kathrine Svejstrup