Aarhus Universitets segl

Tradium studievalgsundersøgelse 

Køn og studievalg i Randers

November 2020

Studievalgsundersøgelsen vedr. Køn og studievalg i Randers

Projektet er et samfinansieret forskningsprojekt mellem MANTRA, Aarhus Universitet og HTX, Tradium i Randers. Projektet kortlægger udfordringer og muligheder for at tiltrække flere elever til HTX med særligt fokus på køn. 

MANTRA har via kvalitative interview afdækket parametre, der influerer på unge 9.-klasses eleversvalg af ungdomsuddannelse. Uddannelsesvalgs parametre kan overordnet inddeles i fire kategorier, nemlig: 

  1. Selve uddannelsen, 
  2. De unges relationer og interesser 
  3. Identitet og køn og endeligt 
  4. Brobygning og information. 

Derudover har MANTRA udarbejdet 4 ”arketyper” på de forskellige tilgange til uddannelsesvalg blandt 9.-klasseelevers uddannelsesvalg, nemlig: 

1. Målrettede mod fremtiden,

2. Interessestyrede, 

3. Miljø, stemning og fornemmelser, 

4. De folkeskoletrætte (dem der fortsat ønsker at uddanne sig, men ønsker fx andre fag og undervisningsformer).

Med denne kortlægningsrapport har MANTRA skabt indsigt i og forståelse for, hvordan unge 9.-klasseselever træffer ungdomsuddannelsesvalg. Mere specifikt indsigt og forståelse for hvad der påvirker unges valg af uddannelse med fokus på til- og fravalg af HTX. Undersøgelsen viser at oplevelsen af ungdomsuddannelsen er afgørende for, at 9. klasses eleverne føler, de tager et informeret valg. Elevernes valg påvirkes af de sociale og kulturelle miljøer de er i. Samtidig er størstedelen relativt afklarede, når de møder HTX i 9. klasse. MANTRA’s tre overordnede anbefalinger for at accelerere den kulturelle forandring og tiltrække flere elever til HTX er derfor:

  1. Udvikling af flere muligheder for at møde HTX i 7.-9. klasse. 
  2. En tidligere indsats med fokus på STEM, innovation og design.   
  3. Fokus på forældrene

Rapport: Køn og studievalg i Randers

En undersøgelse af, hvad der påvirker valget af ungdomsuddannelse blandt 19 elever i 9. klasse på Randers Realskole og Tirsdalen skole i Randers.

Rapport fra MANTRA – Moesgaards Antropologiske Analyseenhed. December 2020. 

Projektdeltagere


Videnskabelig Assistent

Nina Bergholt Birkedal