Aarhus Universitets segl

Duftmiljøer på aarhusianske plejehjem

Skabelsen af gode duftmiljøer 

 

MANTRA, Aarhus Universitet har de sidste tre år samarbejdet med Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune om et samfinansieret forskningsprojekt, der har til formål at skabe behagelige og sansestimulerende duftmiljøer for beboere, medarbejdere og pårørende på aarhusianske plejehjem. Projektet har fokus på sanserne lyd og duft og er en del af Aarhus Kommunes besjælingsindsats.

Som første led i projektet har MANTRA lavet en undersøgelse bestående af et litteraturstudie og  antropologisk studie af duftmiljøet på seks plejehjem i Aarhus Kommune. Med udgangspunkt i undersøgelsen er der blevet udviklet praksisanbefalinger vedrørende forbedring af duftmiljøer på plejehjemmene. I ultimo 2021 og primo 2022 udarbejdedes et screeningsværktøj baseret på disse erfaringer. Screeningsværktøjets hovedformål var en kortlægning af de største udfordringer og behov for henholdsvis lyd- og duftmiljø på plejehjem i Aarhus Kommune. Baseret på screeningsværktøjet gennemførte vi i sommeren 2022, en screening af 45 plejehjem i Aarhus Kommune. På baggrund af screeningsresultaterne og de kvalitative studier implementeredes konkrete løsninger til forbedring af duft- og lydmiljøer på udvalgte plejehjem.

Læs mere om projekterne her.


Videnskabelig Assistent

Sofie Kønig Wilms, Videnskabelig Assistent, Antropolog