Aarhus Universitets segl

Rejsen til Beskæftigelse

Kvindelige flygtninge- og indvandreres perspektiv på beskæftigelse

Projektet er et samfinansieret forskningsprojekt mellem MANTRA, Aarhus Universitet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Formålet med projektet er at sætte fokus på kvindelige flygtninge og indvandreres oplevelser og erfaringer med det danske arbejdsmarked. Der er fokus på hvilke livsomstændigheder og motivationsfaktorer, der har eller har haft betydning for kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet. Projektet afdækker således motivation for arbejde i samklang med andre livsaspekter som uddannelse, erhvervserfaring, ’møder’ med beskæftigelsesindsatser, hverdagsliv, helbredstilstand, familiestrukturer og bosætningsmønstre.

Læs mere om projektet

Rapport

Læs Rejsen til beskæftigelse?- Et kvindeperspektiv på det danske arbejdsmarked. Afrapportering og praksisanbefalinger vedrørende kvindelige flygtninge- og indvandreres perspektiv på beskæftigelse. 


NYHEDER

Projektleder


Videnskabelig assistent, Ph.d.-studerende

Abir Mohamad Ismail, Videnskabelig Assistent, Antropolog


Videnskabelig Assistent

Liane Krogh Bæk, Videnskabelig Assistent, Antropolog


Videnskabelig Assistent

Pernille Bertram-Larsen, Videnskabelig Assistent, Antropolog