Aarhus Universitets segl

GOINGLOBAL

Inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing-Skjern Kommune

April 2020 - september 2020

GOINGLOBAL-projektet (2020) er et samarbejde mellem MANTRA, forskere ved Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet studerer udfordringer ved integration og fastholdelse af internationale arbejdstagere i de danske landdistrikter – og vil særligt involvere arbejdstagere fra lande i det østlige Europa som Polen, Rumænien og Ukraine. Mange danskere er rejst fra landdistrikter til byen, og internationale arbejdstagere er derfor en vigtig ressource for de danske landdistrikter. Det er således også vigtigt at forstå deres oplevelser af at bo og arbejde på landet.

Ved at udforske de tre følgende forskningsspor skal projektet lede til praktiske løsningsforslag til forbedringen af integration af internationale arbejdstagere i danske landdistrikter:

  1. Virksomhedssporet. Dette udforsker relationer mellem internationale og nationale arbejdstagere på arbejdspladsen ved blandt andet at undersøge betydningen af hierarkier samt kommunikation mellem arbejdstagerne.
  2. Familiesporet. Dette udforsker integrationen af migranters familier i lokalområdet ved blandt andet at undersøge, hvordan de indgår i lokale foreninger, tilbud og arrangementer.
  3. Sprogsporet. Dette udforsker de kommunale initiativer for migranters sproglæring, og hvordan de implementeres og fungerer i praksis.

Følgende deltagere indgår i projektet:

  • Johanne Korsdal Sørensen (PI), MANTRA
  • Astrid Stampe Lovelady, Konsulent, Antropologi og MANTRA
  • Bodil Selmer, Lektor, Antropologi
  • Mikkel Rytter, Professor MSO, Antropologi
  • Pernille Bertram-Larsen, Specialestuderende Antropologi
  • Sofie Kønig Wilms, Specialestuderende Antropologi

Resultater/medieomtale

Rapport


I MANTRA og på Afdeling for Antropologi er vi glade for at Astrid Stampe Lovelady har valgt at blive vores nye kollega. Astrid har ved University of St. Andrews netop afsluttet sin ph.d.-afhandling om rumænske migranter på landet i Danmark. Hun har hele sit liv haft en personlig og professionel interesse for udviklingen i Europa – herunder de østeuropæiske lande – og har udført feltarbejde i Danmark, Polen og Rumænien (og taler rumænsk). Her har hun særligt studeret konsekvenserne af europæisk integration mellem Øst- og Vesteuropa, religion, køn og socioøkonomiske transformationer. Hertil kommer, at Astrid gennem en årrække også har arbejdet uden for universitet for blandt andet konsulentfirmaer og som rådgiver på den danske ambassade i Rumænien.