Aarhus Universitets segl

Om projektet

Baggrund og formål med projektet

  • Allerede i dag mangler 73% af de danske kommuner SOSU-personale, og i 2030 forventes manglen at nå op på omkring 42.000 medarbejdere på landsplan. Dette skyldes kraftig vækst i antallet af plejekrævende ældre, lavere søgning til og højt frafald på SOSU-uddannelserne, samt at mange ansatte i SOSU-faget vil gå på pension de næste år.
  • SOSU-skolerne har i en vis udstrækning haft held med at rekruttere elever med migrantbaggrund. Dog er de udfordrede af et betydeligt frafald bl.a. i praktikforløbet. Kommunerne er ligeledes udfordrede af, at mange SOSU-medarbejdere vælger at forlade faget efter nogle år. SOSU-skoler og kommuner fortæller, at elever og medarbejdere med migrantbaggrund kan være udfordrede af såvel sprogbarrierer som kendskabet til og forståelsen af sociale og kulturelle normer i samarbejdet med kollegaer og ældre borgere.
  • MIGSOSUs formål er tvedelt nemlig at:

1) bidrage med løsninger til hvordan SOSU-skoler og kommuner bliver bedre til at skabe attraktive og inkluderende uddannelses- og arbejdsmiljøer og dermed tiltrække og fastholde flere SOSU-elever/medarbejdere med migrantbaggrund

2) give SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund redskaber til at forbedre deres læring, kommunikation og samarbejde i arbejdssituationer.

Potentialet i denne rekrutterings- og uddannelses-optimeringsmodel er stort og rummer blandt andet en betydelig samfundsøkonomisk gevinst. En del af migranterne er pt. enten arbejdsløse eller bestrider ufaglærte jobs. Gevinsten opstår på flere fronter: Dels bliver migranterne fagligt opkvalificerede på SOSU-uddannelsen og sikres derved faglærte SOSU-jobs. Dels vil de medvirke til at sikre, at også fremtidens ældre i Danmark får livsvigtig og værdig pleje og omsorg på samme serviceniveau som i dag.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA), Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet i samarbejde med følgende bidragydere: Vejen Kommune, Varde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, SOSU Esbjerg, SOSU H, Danske SOSU-skoler, FOA, KL og Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser. 

Værdiskabelse og velfærdsinnovation

MIGSOSUs forventede resultater

1. En hjemmeside og et best practice katalog med erfaringer og anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund særligt i ældreplejen baseret på studier af lokale initiativer og praksisser på tværs af landet.

2. En ny interaktiv lærings-app ’SOSU-Aspiranten’, som støtter SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund i deres læring, kommunikation og samarbejde med kollegaer, ledere og ældre borgere i arbejdssituationer, særligt under praktikforløb, hvor det største frafald sker.

MIGSOSUs løsninger skaber således en praksisnær og skalerbar infrastruktur, som er værdiskabende for både institutioner og individer: 

  • Danske SOSU-skoler får adgang til brugbar viden og redskaber til at støtte de enkelte SOSU-skoler,  deres strategier og praksis angående tiltrækning og fastholdelse af elever med migrantbaggrund, og de medvirkende SOSU-skoler vil få evalueret deres indsatser samt få adgang til læringsunderstøttende teknologi. Skolerne vil desuden få adgang til viden om, hvad der motiverer potentielle SOSU-elever med migrantbaggrund til at påbegynde uddannelsen, samt hvad der både udfordrer og fastholder dem i at gennemføre uddannelsen.
  • SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund på skolerne og i ældreplejen vil drage fordel af forbedret lærings- og sprogstøtte gennem teknologiske løsninger samt mere understøttende og inkluderende studie-og læringsmiljøer. De vil anspores til at færdiggøre deres uddannelse som SOSU-hjælpere eller SOSU–assistenter og dermed have udsigt til beskæftigelse og en højere socioøkonomisk status.
  • Den kommunale ældre sektor vil drage fordel af viden og redskaber til at fastholde flere uddannede SOSU-medarbejdere i ældreplejen gennem forbedret støtte i arbejdssituationer og mere inkluderende arbejdsmiljøer. Dette vil desuden gavne borgere, da tilstrækkelig faglært arbejdskraft sikrer, at ældre plejekrævende borgere får tilstrækkelig og kvalificeret hjælp og støtte.
  • På nationalt plan vil projektet bidrage til at flytte flere mennesker fra arbejdsløshed eller ufaglært arbejde til faglært arbejde, fastholde migranter som værdifuld arbejdskraft i Danmark samt fastholde serviceniveauet i den offentlige ældrepleje.

Relaterede projekter, research og initiativer