Aarhus Universitets segl

Aktionsforskning

MIGSOSU benytter sig af antropologisk aktionsforskning. Projektet undersøger dels migranters erfaringer med SOSU-uddannelsen og den kommunale ældrepleje og dels lokale SOSU-skolers og kommuners indsatser for at tiltrække og fastholde flere migranter i SOSU-faget. Gennem etnografisk feltarbejde - deltagerobservation og kvalitative interviews - vil vores forskere undersøge udfordringer og succeser, som vil danne baggrund for udviklingen af bl.a. en lærings-app og et best practice katalog.

Fokusområder 

  • Identifikation og rekruttering: videreudvikling og kvalificering af eksisterende initiativer og praksisser på SOSU-skoler og i kommuner.
  • Inklusion og fastholdelse: forbedring af læring og inklusion/diversitetsledelse på SOSU-skoler og i kommuner baseret på samskabt viden om behov under læring, kommunikation og samarbejde i arbejdssituationer.

Tilgang

  • MIGSOSUs organisering med udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem SOSU-skoler, kommuner, antropologer/forskere, software-udviklere og interesseorganisationer sikrer, at projektets resultater kommer alle deltagerne til gode. Samtidig skaber det en feedback loop mellem analyse, test og implementering.
  • Iagttagelser og resultater diskuteres på tværs af organisationer og leder til erfaringsudveksling løbende gennem projektet. 

 Output

  • Videnskabelige publikationer 
  • Hjemmesiden faciliterer tidlig og kontinuerlig indsigt i projektets resultater og er desuden en platform for dialog mellem SOSU-skoler og kommuner på tværs af landet.
  • Best practice kataloget henvender sig til SOSU-skoler, kommuner, arbejdsmarkedspartnere og interesseorganisationer. Kataloget videreformidler eksempler på velfungerende praksisser i kommuner og på SOSU-skoler samt anbefalinger til tiltrækning og fastholdelse af SOSU-elever/medarbejdere med migrantbaggrund gennem understøttende og inkluderende uddannelses-og arbejdsmiljøer.