Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om projektet

Baggrund og formål med projektet

 • Allerede i dag mangler 73% af de danske kommuner SOSU-personale, og i 2030 forventes manglen at nå op på omkring 42.000 medarbejdere på landsplan. Dette skyldes kraftig vækst i antallet af plejekrævende ældre, lavere søgning til og højt frafald på SOSU-uddannelserne, samt at mange ansatte i SOSU-faget vil gå på pension de næste år.
 • SOSU-skolerne har i en vis udstrækning haft held med at rekruttere elever med migrantbaggrund. Dog er de udfordrede af et betydeligt frafald bl.a. i praktikforløbet. Kommunerne er ligeledes udfordrede af, at mange SOSU-medarbejdere vælger at forlade faget efter nogle år. SOSU-skoler og kommuner fortæller, at elever og medarbejdere med migrantbaggrund kan være udfordrede af såvel sprogbarrierer som kendskabet til og forståelsen af sociale og kulturelle normer i samarbejdet med kollegaer og ældre borgere.

 

 • MIGSOSUs formål er tvedelt nemlig at:

1) bidrage med løsninger til hvordan SOSU-skoler og kommuner bliver bedre til at skabe attraktive og inkluderende uddannelses- og arbejdsmiljøer og dermed tiltrække og fastholde flere SOSU-elever/medarbejdere med migrantbaggrund

2) give SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund redskaber til at forbedre deres læring, kommunikation og samarbejde i arbejdssituationer.

Potentialet i denne rekrutterings- og uddannelses-optimeringsmodel er stort og rummer blandt andet en betydelig samfundsøkonomisk gevinst. En del af migranterne er pt. enten arbejdsløse eller bestrider ufaglærte jobs. Gevinsten opstår på flere fronter: Dels bliver migranterne fagligt opkvalificerede på SOSU-uddannelsen og sikres derved faglærte SOSU-jobs. Dels vil de medvirker til at sikre, at også fremtidens ældre i Danmark får livsvigtig og værdig pleje og omsorg på samme serviceniveau som i dag.

 

 

 

 

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA), Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet i samarbejde med følgende bidragydere: Vejen Kommune, Varde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, SOSU Esbjerg, SOSU H, Danske SOSU-skoler, FOA, KL og Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser. 

Værdiskabelse og velfærdsinnovation

MIGSOSUs forventede resultater

1. En hjemmeside og et best practice katalog med erfaringer og anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund særligt i ældreplejen baseret på studier af lokale initiativer og praksisser på tværs af landet.

2. En ny interaktiv lærings-app ’SOSU-Aspiranten’, som støtter SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund i deres læring, kommunikation og samarbejde med kollegaer, ledere og ældre borgere i arbejdssituationer, særligt under praktikforløb, hvor det største frafald sker.

MIGSOSUs løsninger skaber således en praksisnær og skalerbar infrastruktur, som er værdiskabende for både institutioner og individer: 

 • Danske SOSU-skoler får adgang til brugbar viden og redskaber til at støtte de enkelte SOSU-skoler,  deres strategier og praksis angående tiltrækning og fastholdelse af elever med migrantbaggrund, og de medvirkende SOSU-skoler vil få evalueret deres indsatser samt få adgang til læringsunderstøttende teknologi. Skolerne vil desuden få adgang til viden om, hvad der motiverer potentielle SOSU-elever med migrantbaggrund til at påbegynde uddannelsen, samt hvad der både udfordrer og fastholder dem i at gennemføre uddannelsen.
 • SOSU-elever og –medarbejdere med migrantbaggrund på skolerne og i ældreplejen vil drage fordel af forbedret lærings- og sprogstøtte gennem teknologiske løsninger samt mere understøttende og inkluderende studie-og læringsmiljøer. De vil anspores til at færdiggøre deres uddannelse som SOSU-hjælpere eller SOSU–assistenter og dermed have udsigt til beskæftigelse og en højere socioøkonomisk status.
 • Den kommunale ældre sektor vil drage fordel af viden og redskaber til at fastholde flere uddannede SOSU-medarbejdere i ældreplejen gennem forbedret støtte i arbejdssituationer og mere inkluderende arbejdsmiljøer. Dette vil desuden gavne borgere, da tilstrækkelig faglært arbejdskraft sikrer, at ældre plejekrævende borgere får tilstrækkelig og kvalificeret hjælp og støtte.
 • På nationalt plan vil projektet bidrage til at flytte flere mennesker fra arbejdsløshed eller ufaglært arbejde til faglært arbejde, fastholde migranter som værdifuld arbejdskraft i Danmark samt fastholde serviceniveauet i den offentlige ældrepleje.

Projektorganisation

Projektgruppe:

 • Innovations-PI og projektleder: Johanne Korsdal Sørensen, External Relations Manager, MANTRA, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
 • Forsknings-PI og projektleder: Sara Lei Sparre, lektor, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
 • WP3 leder og softwareudvikler: Jakob Fredslund, Senior Solutions Architect, Alexandra Instituttet
 • Forsker: Stine Hauberg Nielsen, postdoc, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
 • Softwareudvikler: Daniel Andersen, Senior Mobile Systems Architect, Alexandra Instituttet
 • Studentermedhjælp: Sofie Kønig Wilms, kandidatstuderende, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

Styregruppe:

 • Forkvinde: Susanne Højlund Petersen, lektor i Antropologi på AU

 • Næstformand: Frank Allan Hansen, Head of Digital Experience and Solutions Lab, Alexandra Instituttet.​

 • Observatør og praksisrepræsentant: Lisbeth Nørgaard, fmd. for Danske SOSU-skoler og direktør på SOSU-Esbjerg.
 • Observatør and fund advisor: Paola A. B. Quiroga, Investment officer, Innovationsfonden
 • Observatør og administrator: Paul Dyrberg, projektøkonom, Aarhus Universitet
 • Observatør og forsknings-PI: Sara Lei Sparre, lektor, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
 • Observatør og innovations-PI: Johanne Korsdal Sørensen, eksternal relation manager, MANTRA, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet​

Advisory board:

 • Thomas Fjord Bonven, konsulent, FOA - Fag og Arbejde (FOA)
 • Ursula Dybmose, chefkonsulent, Arbejdsgiverpolitisk Center, Kommunernes Landsforening (KL)
 • Sixten Wie Bang, sekretariatschef, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU)
 • René Martin Larsen, videnscenterchef, Videnscenter for Velfærdsteknologi 
 • Mikkel Rytter, professor MSO, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
 • Anika Liversage, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Peter Koudahl, uddannelseschef, Technical Education Copenhagen (TEC)
 • Tine Rostgaard, professor, Institut for Socialt Arbejde, Stockholm Universitet
 • Jon Rogstad, forsker, Center for Velfærds- og Arbejdslivsforskning, OSLOMET

Relaterede projekter, research og initiativer