Aarhus Universitets segl

Konference deltagelse: SOSU-læring i fokus d. 30.8.2023

MIGSOSU’s PI’s Sara Lei Sparre og Johanne Korsdal Sørensen var inviteret til at deltage i konferencen: SOSU-læring i fokus.

150 personer med forskellige faglige baggrunde fra såvel praksis som forskning deltog i konferencen, som blev afholdt på SOSU Østjylland. Der var et væld af interessante oplæg, posters og diskussioner. Sara og Johanne var inviteret med som bordholdere ved to gode diskussionsrunder med 10 deltagere i hver runde. Der var stor interesse for vores tema om flersprogede elever på en travl arbejdsplads.

Vores korte oplæg til diskussionen lød sådan:

En stadig større andel af eleverne i SOSU-faget har udenlandsk baggrund og dansk som andetsprog. Mange er således stadig i gang med at lære dansk under uddannelsen.  

På uddannelserne er der også meget fokus på disse elevers dansksproglige kundskaber. Skoler og kommuner har iværksat forskellige indsatser for at støtte eleverne i deres sproglige læring. Men elevernes dansksproglige kompetencer italesættes ofte også negativt og problematisk af klassekammerater, lærere, ledere, praktikvejledere og kollegaer. Dette kan bidrage til en øget faglig usikkerhed.  

Herefter stillede vi det overordnede spørgsmål: Hvordan skaber skoler og praktikpladser et mere positivt og støttende læringsmiljø for sproglig udvikling sideløbende med den faglige udvikling blandt flersprogede elever?  

Spørgsmålet og vores andre underspørgsmål affødte mange interessante diskussioner vedrørende fordele og ulemper ved særlige indsatser for og tilbud til flersprogede elever, og hvordan der sikres en god balance mellem sprog og faglig udvikling under både skoleforløb og oplæring.

Konferencen var arrangeret af FOCUS: Forskningscenter for Uddannelse på SOSU-området https://sosuforskning.dk/. Se det interessante program her: SOSU-læring i fokus - FOCUS (sosuforskning.dk)