Aarhus Universitets segl

MIGSOSU kronik i Jyllandsposten

Artiklen "Vi har brug for Mahmoud. Men vil vi have ham?" undersøger hvordan udlændingepolitikken skaber barrierer for at uddanne flere faglærte til ældreplejen og sundhedsvæsenet.

I dagens kronik fra Jyllands-Posten følger vi ”Mahmoud”, der er flygtning fra Syrien. Mahmoud blev færdig som social- og sundhedshjælper i 2022, men vejen dertil var ikke nem, for uddannelsen har sat hans ansøgning om permanent opholdstilladelse på standby – og forlængede frygten for hjemsendelse til krig. 
 
Der er nemlig et krav om tre år og seks måneders beskæftigelse i løbet af de seneste fire år, når flygtninge og arbejdsmigranter vil søge permanent opholdstilladelse – og det er selvsagt ikke muligt, når man er under uddannelse.

Kravet om beskæftigelse gør, at nogle bliver nødsaget til at afbryde deres uddannelse, fordi de får afslag på forlængelse af deres opholdstilladelse. Andre stopper for at arbejde ufaglært med håb om at forkorte ventetiden på permanent opholdstilladelse, eller fordi usikkerheden om familiens fremtid gør dem ude af stand til at koncentrere sig om uddannelsen.

Kronikken bygger på viden og erfaringer fra det store forskningsprojekt ’Fra Migrant til SOSU-aspirant’, der siden 2021 har fulgt 68 social- og sundhedselever med migrantbaggrund.

Bag kronik og forskningsprojekt står Sara Lei Sparre fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, samt Johanne Korsdal Sørensenog Stine Hauberg Nielsen, der begge er tilknyttet Institut for Kultur og Samfund - Aarhus Universitet og MANTRA - Moesgårds Antropologiske Analyseenhed.

Læs kronikken her.