Aarhus Universitets segl

MIGSOSU oplæg onsdag d.13 marts

D.13 marts formidles forskningsresultater fra projektet "MIGSOSU- Fra Migrant til SOSU-Aspirant" og alle er meget velkomne til at deltage.

Johanne Korsdal Sørensen, faglig leder MANTRA, Aarhus Universitet, og Sara Lei Sparre, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, skal formidle resultater til FUAM fra forskningsprojektet "MIGSOSU- Fra Migrant til SOSU-Aspirant". 

"Frafaldet på Sosu uddannelserne blandt elever med udenlandsk baggrund er meget stort. Projekt MIGSOSU interesserer sig for elevernes sproglige færdigheder, der ofte italesættes negativt. Vi vil finde ud af, hvordan skoler og praktikpladser kan skabe et understøttende og positivt læringsmiljø for flersproglige elever". 

Møderne i FUAM er åbne for alle. Der betales 40 kr for indgang, kaffe og kage.