Aarhus Universitets segl

Præsentation af MIGSOSU app

Projektet afholdt følgegruppemøde d. 27 september 2023

Projektet afholdt online følgegruppemøde d. 27/9 med deltagelse af SOSU skoler, KL og FEVU. På dagsordenen var der et særligt fokus på hvor langt projektet er kommet med udviklingen af MIGSOSU app'en, hvilket Jakob Fredslund fra Alexandra Instituttet præsenterede. App'en der stadig er en prototype har lige nu to funktioner "sproghjælp" og "kropsatlas", der kan hjælpe de MIGSOSU elever, der har sproglige udfordringer med at gøre sig forståelig i mødet med deres borgere. En tredje funktionalitet er lige nu under udvikling. App'en er blevet evalueret af SOSU elever i Esbjerg og har fået rigtig fine anmeldelser på trods af at teknikken ikke er helt færdigudviklet. 85 % gav således app'en topkarakterer.

Fremadrettet arbejdes der på at få den sidste funktionalitet med samt at få rettet de tekniske udfordringer. Det er forventningen at app'en kan forankres, når projektet er slut til juni 2024.