Aarhus Universitets segl

Deltag som veteran

Har du svært ved at finde ro?

Kan du lide natur og friluftsliv?

 

 

 

 

 

 

Vil du gerne i gang med en meningsfuld hobby?

Foto: Allan Faurskov

VETEKTOR Buddy introducerer veteraner til amatørarkæologi og metaldetektorbrug.

Som veteran får du en erfaren metaldetektorarkæolog som mentor og mulighed for at låne udstyr. Lignende programmer har vist sig at have en positiv effekt på veteraners livskvalitet.

Hvem er målgruppen?

Programmet er for dig, der har været udsendt i en eller flere internationale missioner for Danmark og som har PTSD eller andre mén. Det er ikke afgørende, om du har modtaget en klinisk diagnose. Deltagelse i forløbet er gratis, og du kan til enhver tid afslutte din deltagelse.

Hvorfor metaldetektorarkæologi?

Metaldetektorarkæologi er en oplagt hobby til dig, der har behov for at koble af en gang i mellem og finde ro. Hobbyen giver dig en god anledning til at bevæge dig udenfor i naturen - og i det danske kulturlandskab. Du får mulighed for at blive del af nye fællesskaber, men du styrer helt selv hvor meget og hvornår, du vil ud at søge efter arkæologiske fund. Samtidig bidrager du til at sikre vores fælles kulturarv. Måske er du endda så heldig at være med til at skrive Danmarks historie!

Interesseret?

Kontakt:

Aja Smith

Mail: aja@cas.au.dk 

Foretrækker du at ringe eller sms’e? Skriv i en mail, hvordan du vil kontaktes - eller bed om at få tilsendt et telefonnummer.

”Hvis man har tid til at stå og tænke over tingene, så tænker du over noget du ikke burde tænke på – når man går på markerne så tænker man egentlig ikke. Du tænker kun på at lytte. Så jeg kan stresse af over det”

Dansk amatørarkæolog og veteran med diagnosen PTSD efter tre udsendelser til Balkan og Irak

Om VETEKTOR Buddy

Hvad gør vi for dig?

 • Vi finder en mentor blandt de danske amatørarkæologer, som tager dig med ud på nogle af de marker, han eller hun har lov til at afsøge. Mentoren vil introducere dig til brugen af metaldetektor, andet gear og sætte dig ind i aftaler med lodsejere. 
 • Du kan få udleveret en lånedetektor og en såkaldt pin-pointer, som du frit kan bruge, så længe du deltager i programmet. Ved projektets afslutning får du mulighed for enten at levere begge tilbage eller overtage dem for 2/3 del af købssummen.
 • Hvis vi ikke kan finde en mentor i dit nærområde, eller har du brug for, at programmet tilpasses omstændigheder, kan vi tale om andre muligheder.

Hvad skal du gøre og vide?

Programmet er tilrettelagt for veteraner med PTSD elller andre mén efter udsendelse. Det er ikke afgørende, om du har en klinisk diagnose. Du vurderer selv, om du er del af denne målgruppe 

 • Overhold altid DAA’s etiske regler for amatørarkæologer og læs dette
 • Husk at din mentor er frivillig og ikke tjener penge på sin mentorrolle.
 • Din mentor inviterer dig ud til sine gode pladser, og du har KUN adgang til dem samme med eller efter aftale med din mentor. 
 • Da programmet er del af et forsknings- og innovationsprojekt, vil du blive inviteret til at deltage i anonyme interviews. Det er frivilligt at deltage.
 • Vi opbevarer dine kontaktoplysninger (navn, mail, adresse, telefonnummer) så længe du deltager i programmet. Vi videregiver kun dine kontaktoplysninger til potentielle mentorer eller hvis du giver lov til det i forbindelse med deltagerarrangementer. 
 • Ved at deltage i projektet accepterer du ovenstående. Se mere på Aarhus Universitets persondatapolitik

Hvis du oplever vanskeligheder i forbindelse med projektet

 • Du kan altid tage kontakt til kontakt til Veteranstøtten: Telefon 80608030 (døgnåben). Bed om at komme i kontakt med ”Brug for hjælp”. Du kan også skrive til: social@veteranstotten.dk, og oplyse dit telefonnummer m.m., så vil du blive kontaktet snarest muligt.
 • VETEKTOR Buddy Programmet tilbyder ikke psykologhjælp eller psykologisk rådgivning. 

Værd at vide om detektorbrug og arkæologi

Detektorfund er som regel fra forhistorisk eller historisk tid og derfor en del af vor fælles kulturarv. Særlige regler gælder for fund af kulturhistorisk værdi fra oldtid og middelalder samt Danefæ. Disse fund skal altid registreres og meldes til det ansvarshavende lokalmuseum.

Regler:

 • Du skal ALTID sørge for at få tilladelse til at gå på det areal, du ønsker, hos ejeren af jorden (lodsejer). Er ejeren offentlig, skal du henvende dig til den relevante myndighed, f.eks. en kommunes tekniske forvaltning eller Naturstyrelsen.
 • Du skal aflevere de fundne genstande til det lokale museum, såfremt der kan være tale om fund af kulturhistorisk værdi.
 • Efterlad altid marken i samme stand som før du kom (fyld fx. dine huller til igen)
 • Det er god skik at forhøre sig hos lodsejeren, om der allerede er andre detektorfører, som går på markerne. Hvis dette er tilfældet, så tag kontakt til vedkommende eller find et andet sted. Misbrug ikke din deltagelse i projektet til at presse andre detektorfører ud af deres marker.
 • Det er god skik at orientere lodsejere om de fund, du gør. Vi anbefaler, at du printer en DIME fundrapport til lodsejer, så han eller hun ved, hvad du går og finder.
 • Du må ikke gå med detektor på fredede fortidsminder, eller nærmere end to meter fra fredningsgrænsen. Se om et fortidsminde er fredet på Slots- og Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder. 
 • Du må ikke foretage en udgravning af et fundområde. Grav aldrig dybere end pløjelagets dybde – selvom der er et godt signal. 
 • Se evt. mere her og her. 

Fundregistrering og samarbejdet med lokalmuseerne:

Vi anbefaler at du opretter dig på portalen DIME og bruger DIME APPEN (findes i Google store eller APP store) til fundregistrering. Dit lokalmuseum har sikkert gode råd om brugen af metaldetektor. Så det er altid en god ide at tage kontakt til dem. Du finder ‘dit’ lokalmuseum på DIME. Se mere her

Om selve genstandene og danefæ

Detektorfund af kulturhistorisk værdi fra oldtid og middelalder indgår i museernes samlinger - enten hos Nationalmuseet (danefæ) eller det lokale museum. Andre fund, typisk fra nyere tid, kan beholdes af detektorføreren selv. Danefæ tilhører staten og skal afleveres hos lokalmuseet/nationalmuseum.Er du i tvivl, om det du har fundet, kan være danefæ, skal du kontakte det lokale museum eller Nationalmuseet, der kan vejlede dig om det videre forløb. Se mere her. 

Metaldetektorfund og arkæologiske udgravninger

Det er en udbredt misforståelse, at metaldetektorfund medfører museale udgravninger, som skal betales af ejeren af jorden. Dette er ikke tilfældet. Fremkomsten af detektorfund i sig selv medfører IKKE, at en jordejer påføres udgifter til en evt. efterfølgende arkæologisk udgravning. Læs evt. mere her og her.

”Jeg er begyndt på denne hobby igennem en af mine gamle barndomsvenner og har fundet ud af, at lige præcis denne hobby er utrolig god for min PTSD, da jeg får nogle timer med 100 procent pause fra PTSDen”

Dansk amatørarkæolog og veteran med diagnosen PTSD efter to udsendelser til Afghanistan