Aarhus Universitets segl

Abir Mohamed Ismail ansættes som Postdoc ved Afdeling for Religionsvidenskab

Abir er ansat som postdoc på Afdeling for Religionsvidenskab fra d. 1.januar 2024

Foto af Abir

Abir Mohamed Ismail har en phd i antropologi fra Aarhus Universitet og er postdoc på projektet "fællesskaber på tværs". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem AU, VIVE, Dialog på Tværs og fire aarhusianske gymnasier.  Projektet tager udgangspunkt i bekymringen for ”etnisk opdeling” på og imellem gymnasier. Selvom der længe har været ønske om og forsøg på at etablere fællesskaber på tværs af blandede elevgrupper på gymnasierne, er det fortsat en udfordring. Den eksisterende forskning viser desuden, at etnicitet udgør en væsentlig skillelinje for de unges fællesskaber. Projektet undersøger derfor – gennem feltarbejde og målrettede udviklingsaktiviteter – konkrete bud på mulige veje til fællesskaber på tværs.

Projektet er finanseret af VELUX fonden.

Kontakt: 

Abir Mohamed Ismail
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 3, 1453, 522
8000 Aarhus C
ami@cas.au.dk