Aarhus Universitets segl

Arkæologi på AU og MOMU deltager i stor HORIZON 2020-satsning på digital kulturarv

11. til 14. februar lanceres ARIADNEplus-projektet, der er verdens største digitale netværk og forskningsinfrastruktur inden for arkæologi og kulturarv, officielt i Firenze. Aarhus Universitet og Moesgård Museum er blevet inviteret indenfor i ARIADNE-samarbejdet i kraft af det stærke forskningsmiljø inden for digitale kulturarv på Moesgård.

Foto: Colourbox.com

ARIADNEplus
Mere end 40 partnere fra primært europæiske lande er gået sammen om at bygge en digital bro mellem de enorme mængder af arkæologiske fund, data og viden, som er lagret i lokale eller nationale databaser. Hermed skabes der et unikt grundlag for forskningsarbejde på tværs af landegrænser i Europa. Aarhus Universitet (AU) bidrager med data fra registreringsportalen DIME – Digitale Metaldetektorfund, som på kort tid er vokset til et af de største Crowdsourcingog Citizen scienceprojekter i arkæologien. Deltagelsen i ARIADNEplus involverer hele arkæologimiljøet på Moesgård – Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Moesgård Museum (MOMU) og fællesenheden for Arkæologisk IT – og er dermed også udtryk for det unikke samarbejde mellem AU og MOMU på dette område.   

Crowdsourcing og Citizen science
AU og MOMU bidrager til ARIADNE med både anvendelses- og forskningsperspektiver omkring inddragelse af ikke-professionelle aktører i arkæologien. Danmark er kendt for det velfungerende samarbejde mellem amatørarkæologer og fagarkæologien, ikke mindst i forhold til metaldetektorarkæologien. På dette felt har AU og MOMU senest markeret sig med lanceringen af DIME-portalen, hvorigennem metaldetektorbrugere kan registrere deres fund i samarbejde med de arkæologiske museer. Deltagelsen i ARIADNE bygger dermed videre på afdelingens forskningsfokus på digital crowd-sourcing og citizen-science på kulturarvsområdet.

”Deltagelse i ARIADNEplus-initiativet er noget, vi har arbejdet frem imod i noget tid, og vi ser frem til at bringe særligt vores styrker indenfor Crowdsourcing og Citizen science i spil. Der er spændende strategiske perspektiver i vores deltagelse i dette internationale samarbejde, og igennem ARIADNE kommer vi til at booste vores internationale profil på feltet. Vi har store ambitioner på det digitale kulturarvsområde, ikke mindst ift. opbygning af en forskningsinfrastruktur på arkæologiområdet, hvor Danmark har et særligt potentiale,” fortæller Andres Dobat, koordinator for AU’s deltagelse i ARIADNEplus.


Fakta

Kontakt
Ved spørgsmål til projektet kontakt projektkoordinator: Andres Dobat (Lektor i Arkæologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet), farkado@cas.au.dk, 41118689

Kontakt til andre projektdeltagere:

●      Peter Jensen, Arkæologisk IT, AU, peter.jensen@cas.au.dk

●      Jens-Bjørn Riis Andresen, Afd. for Arkæologi og Kulturarvsstudier, AU, jens.andresen@cas.au.dk