Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arts-forsker bidrager til international forskning i kulturarv

Sammen med internationale forskere har lektor på Arts, Nick Shepherd, kastet lys over, hvordan der er brug for at styrke den lokale forskning i kulturarv, hvis ikke klimaforandringer skal ødelægge uvurderlige steder og traditioner i verdens mere marginaliserede lande. Resultatet er netop blevet offentliggjort i det prestigefyldte forskningstidsskrift Nature Climate Change.

Lektor på Arts, Nick Shepherd, står sammen med internationale forskere bag en ny forskningsartikel, der belyser klimaforandringernes indvirkning på kulturarv i udsatte områder af verden. Resultatet er netop blevet offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Nature Climate Change.

Fra traditionelle leveformer i Amazonas jungle over ikoniske jordstrukturer i Mali til ruinerne af romerske kystbyer i Algeriet.

Klimaforandringer truer med at ødelægge uvurderlige steder og traditioner, der alle har status af kulturarv, og udviklingen gælder ikke mindst i de mere marginaliserede dele af verden, hvor koloniale tankegange stadig spøger, fordi kulturarvsforskningen og finansieringen af den historisk set er blevet nedprioriteret i disse områder.

Sådan lyder udmeldingen i en ny forskningsartikel, der netop er blevet offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Nature Climate Change – og som lektor ved Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier på Arts, Nick Shepherd, er én af medforfatterne til.

Sammen med et internationalt hold af forskere peger han i artiklen på, hvordan der konkret er brug for en mere lokal forankret forskning og en mere retfærdig fordeling af forskningsstøtte, hvis klimaforandringernes indvirkning på kulturarvssteder og traditioner i eksempelvis Amazonas, Mali og Algeriet skal belyses.

”Vores forskning argumenterer for, at vi lever med arven fra en historisk ubalance i den måde, som kulturarv er blevet konceptualiseret og forvaltet på i forhold til de steder og praksisser, der er blevet anerkendt som arv. Det gælder også i flowet af ressourcer og prestige i forskningen og forvaltningen af kulturarv,” forklarer Nick Shepherd.

”Kort sagt kan man måske sige, at disse former for kulturarv er blevet ’koloniale’ i et omfang, så de vokser ud af koloniale praksisverdener og gentager mange af kendetegnene fra disse verdener. Situationen er ikke blot ulige og uretfærdig, men også ineffektiv – og potentielt set katastrofal i forhold til klimakrisen,” uddyber forskeren.

Lærdom fra forskere i syd

I alt har forskere fra 11 lande bidraget til forskningsartiklen, hvori de fremhæver, at der netop er brug for at rettet blikket væk fra det vestlige tankesæt, der med fortidens kolonialisme stadig præger den europæiske og nordamerikanske kulturarvsforskning, og i stedet tage ved lære af forskningskollegerne i de berørte områder.

”Vi har meget at lære af forskere i det globale syd, hvor mange opererer på forkant med forskningen inden for kulturarv og klimaforandringer. Vi har også meget at lære af de lokale og oprindelige praksisser, når det gælder for eksempel forvaltningen af kulturarv og landskab, håndtering af tørke og naturbrande og brug af lokale materialer,” påpeger Nick Shepherd og opsummerer:

“Med artiklen håber vi at rette opmærksomheden på denne historiske ubalance og at påbegynde en diskussion mellem forskere i det globale nord og globale syd om, hvordan man kan ændre forskningsrelationer og forestillinger om kulturarv, så vi vil være i stand til at gøre to ting: At afbøde konsekvensen af klimaforandringer på kulturarvssteder og at bruge kulturarv som en fælles menneskelig ressource som en reaktion på klimakrisen,” siger Nick Shepherd.

Resultatet af forskningen planlægger Arts-lektoren desuden at bringe ind i sin undervisning på kandidatuddannelsen i bæredygtig kulturarvmanagement på Aarhus Universitet, hvor morgendagens kulturarvsmanagers, som de hedder, uddannes fra.


Bag om forskningsresultatet
 

 • Studietype: 
  Peer-reviewed forskningsartikel med flere forfattere offentliggjort i forskningstidsskriftet Nature Climate Change. Artiklen trækker på en række empiriske kilder, en omfattende gennemgang af litteratur og forskernes erfaringer og observationer.
 • Eksterne samarbejdspartnere:
  Medforfattere og akademiske institutioner fremgår af forskningsartiklen. Der er ingen eksterne/ikke-akademiske samarbejdspartnere.
 • Ekstern finansiering:
  Nick Shepherd har modtaget støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Link til videnskabelig artikel:
  https://www.nature.com/articles/s41558-022-01279-8
 • Kontaktdata:
  Nick Shepherd, lektor
  Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier
  Faculty of Arts, Aarhus Universitet
  E-mail: ns@cas.au.dk