Aarhus Universitets segl

Asbjørn Steglich-Petersen er udpeget til ny afdelingsleder

Asbjørn Steglich-Petersen er udpeget som ny afdelingsleder på Afdeling for Filosofi og Idehistorie. Han afløser Jacob Busch. Vi har spurgt, hvad hans første større opgave bliver, og hvilket aftryk han gerne vil sætte som ny afdelingsleder.

Præsenter kort dig selv
-Jeg er professor i filosofi og har været ansat på afdelingen siden 2007, hvor jeg afsluttede min ph.d.-uddannelse ved Cambridge University. Mine rødder på Aarhus Universitet går dog tilbage til min start på filosofistudiet i 1998, der dengang var placeret i universitetsparkens gule bygninger. Mit primære forskningsområde er analytisk erkendelsesteori, men ellers vil jeg betegne mig selv som filosofisk altædende, og jeg har undervist en bred palet af fag. For nyligt har jeg bl.a. skrevet om gruppe rationalitet, og om i hvilken forstand sindslidelsen OCD kan siges at involvere irrationalitet.

Hvad kendetegner afdelingen i dag?
-Det er en afdeling med en fantastisk forskningsmæssig bredde og diversitet og med utroligt engagerede studerende. Vores aktuelle forskningsprojekter vidner om en samling forskere, der er meget optagede af at bidrage med både forståelse og håndtering af en lang række samfundsmæssige og menneskelige udfordringer, ofte i samarbejde med andre videnskabelige felter. Det samme gør sig gældende på uddannelsessiden, hvor vi ud over vores kerneuddannelser har flere efteruddannelser, og bidrager med stadig mere indhold til uddannelser andetsteds i parken.

Hvad bliver den første større opgave for dig som ny afdelingsleder?
-Der er god brug for vores kandidaters kompetencer på arbejdsmarkedet, men det tager dem ofte længere tid end nødvendigt at spore sig ind på deres karrierevej. Derfor skal vi blive bedre til at skabe bevidsthed om livet efter studierne i vores uddannelsesforløb. Og vi skal i højere grad indrette forløb, der kan plante idéer og skabe relationer, som vil give et hurtigere afsæt ind i et spændende og fagligt givende arbejdsliv.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte som afdelingsleder de kommende år?
-Først og fremmest ønsker jeg at sikre, at vi har en afdeling hvor alle ansatte og studerende føler sig hjemme, både menneskeligt og fagligt, og at der er grobund for alle de små og store initiativer, der gør det til et spændende fagligt fællesskab at være en del af.