Aarhus Universitets segl

Fem nye professorer på Institut for Kultur og Samfund

Nina Javette Koefoed, Niels Brimnes, Karen Gram-Skjoldager, Bertel Nygaard og Wulf Kansteiner er blevet udnævnt til professorer i Historie. De tiltræder pr. 1. januar 2024.

Nina Javette Koefoed er til dagligt afdelingsleder og lektor i Historie samt medinitiativtager og -stifter af LUMEN; Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies. I regi af LUMEN har hun desuden haft en række forskningsbevillinger, senest i forbindelse med projektet ’Voices of the people’, der løber fra 2023 til 2025 og er finansieret af Carlsbergfondet.

I det kommende professorat vil hun fortsætte sit arbejde i det interdisciplinære felt mellem teologi og historie, og herunder videreføre et igangværende digitaliserings- og forskningsinfrastrukturprojekt. Hendes forskning vil koncentrere sig om 1700- og 1800-tallets Danmark inden for felterne hushold, social velfærd samt medborgerskab og demokratiseringsprocesser. Hun har især fokus på udviklingen fra et tidligt moderne samfund med en religiøs omverdensforståelse til et moderne og demokratisk samfund med mere skjulte religiøse normer og værdier.

”Historie er samfundets hukommelse og grundlaget for den måde, vi kan handle på i dag. I en tid med stigende globalt fokus på religiøse konflikter og øget multireligiøsitet i Danmark er det væsentligt at forstå, hvilken historisk indflydelse religion har haft på det danske samfund samt på udviklingen af normer og værdier i samfundet.”

CV

I 1999 blev Nina Javette Koefoed cand.mag. i Historie og Etnografi ved Aarhus Universitet. I 2004 blev hun så ph.d. på afhandlingen ’Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark’. Samme år tiltrådte hun som adjunkt på Institut for Historie og Områdestudier, der senere blev til Institut for Kultur og Samfund. Siden 2009 har hun været lektor samme sted.

Fra 2011 til 2014 var hun ph.d.-programleder for Historie, Arkæologi og Klassiske Studier. I årene 2012 til 2016 var hun medlem af Akademisk Råd på Arts, og i 2015 til 2016 fungerede hun tilmed som formand. Siden 1. februar 2023 har hun været afdelingsleder på Historie.

Yderligere information

Nina Javette Koefoed
Mail: hisnk@cas.au.dk
Telefon: 2893 2130


Niels Brimnes er lektor i Historie og har desuden været leder for Aarhus Universitets forskningsprogram ’Transnational Modernities’.

I det kommende professorat er han ansat til at fremme områderne globalhistorie, kolonihistorie samt global sygdoms- og sundhedshistorie.

”I en verden, der hænger sammen på utallige måder, spiller den koloniale og postkoloniale fortid en betydelig rolle i identitetsdannelse og opfattelser af retfærdighed. Globale interventioner på sundhedsområdet – blandt andet, men ikke udelukkende, ved sundhedskriser som Covid-pandemien – er et fremragende prisme til at analysere og forstå disse processer.”

CV

Niels Brimnes er cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet og har desuden en ph.d. fra Cambridge University. I 1997 var han arkivar ved Rigsarkivet, hvorefter han i 1999 tiltrådte som adjunkt i Historie ved Aarhus Universitet. I 2002 blev han ansat som lektor i samme fag, og fra 2016 til 2019 var han desuden afdelingsleder ved Historie og Klassiske Studier.

Yderligere information

Niels Brimnes
Mail: hisnb@cas.au.dk
Telefon: 2294 9241


Karen Gram-Skjoldager er lektor i Historie ved Institut for Kultur og Samfund samt leder af flere større forskningsprojekter om international politik og diplomati. Senest har hun ledet det FKK-finansierede projekt ’Denmark in Exile. Practices of Displaced Politics, 1940-1945’.

Hun forsker i det 19. og 20. århundredes europæiske politiske historie med særligt fokus på internationale organisationer, diplomatisk kultur og folkeret samt Skandinaviens rolle i Europa. I det kommende professorat er hun ansat til at fremme netop dette område.

”Forskningsområdet er relevant, idet det grundlæggende handler om det moderne, samarbejdende Europas fremvækst. Det gælder både i relation til de integrations- og forsoningsprocesser, der har kendetegnet kontinentet i nyere tid, men også de krige og konflikter, der har været drivkraft for meget af dette samarbejde. Med min forskning prøver jeg at gøre os klogere på nutidens Europa ved at undersøge tilvejebringelsen af det politiske fundament, det hviler på.”

CV

Karen Gram-Skjoldager har en ph.d.-grad i Historie fra Aarhus Universitet. Fra 2009 til 2010 var hun postdoc ved European University Institute i Firenze, hvorefter hun i 2010 tiltrådte som adjunkt og senere lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun har ledet flere større forskningsprojekter og er aktuelt forskningsprogramleder for forskningsprogrammet for Historie.

Yderligere information

Karen Gram-Skjoldager
Mail: hiskgs@cas.au.dk
Telefon: 2720 3856


Bertel Nygaard er til dagligt lektor i Moderne Historie ved Institut for Kultur og Samfund.

I det kommende professorat er han blandt andet ansat til at fremme moderne europæisk og vestlig kulturhistorie fra omkring 1750 og frem. Det sker særligt med henblik på samspillet mellem populærmusik, sprog og samfundsstrukturer.

”Det er et vigtigt område at sætte fokus på, for i netop den her periode er nogle af de fundamentale værdier, betydninger, identiteter, handlingsmønstre og sociale strukturer, vi ser i dag, blevet formet. Alt fra demokrati og politiske ideologier til mediebårne kendiskulturer har rødder, der kan spores tilbage hertil.”

CV

Bertel Nygaard har både været studerende og ph.d.-stipendiat på Aarhus Universitet. Han har efterfølgende været adjunkt i Moderne Historie og er senere tiltrådt som lektor inden for samme fag.

Yderligere information

Bertel Nygaard
Mail: bertel.nygaard@cas.au.dk
Telefon: 8716 2225


Opdateres...