Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt skal bidrage med ny viden om fællesskaber i gymnasiet

Professor i religionssociologi på Aarhus Universitet, Lene Kühle, skal sammen med seniorforsker, Sidsel Vive Jensen, fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), organisationen Dialog på Tværs samt fire gymnasier i Aarhus undersøge hvordan man kan forbedre mulighederne for, at unge med forskellig baggrund danner fællesskaber i gymnasiet.

Konkrete løsninger på aktuelle samfundsudfordringer. Det er målet med de forskningsprojekter, der får støtte gennem det såkaldte HUMpraxis-program i VELUX FONDEN. Et af de fem projekter, der netop har modtaget støtte, hedder ”Fællesskaber på tværs”. VELUX FONDEN har bevilget 5,7 millioner kroner til projektet, der tager udgangspunkt i bekymringen for ”etnisk opdeling” på og imellem gymnasier.

”Ungdomsårene i gymnasiet er vigtige år, hvor man udforsker sin egen identitet og sætter den på spil i forskellige fællesskaber fra de helt nære til de helt store. Den eksisterende forskning viser imidlertid, at etnicitet udgør en væsentlig skillelinje for de unges fællesskaber,” fortæller Lene Kühle og uddyber:

”Det er vigtigt at finde ud af, hvordan fællesskabsbånd kan styrkes, så væsentlige institutioner, som for eksempel gymnasierne, står solidt også i situationer, hvor polariseringer præger samfundsdebatterne. Formålet med projektet er derfor at undersøge og styrke mulige veje til fællesskaber for unge på tværs af forskelligartede baggrunde”.

Projektets videnskabelige metoder er feltarbejde og interviews, som i samspil med Dialog på Tværs' arbejde med dialogworkshops og forumteater, bidrager til forståelse af, hvordan gymnasiefællesskaber fungerer. Projektet involverer således både en udviklingsdel og en forskningsdel. I udviklingsdelen samarbejder gymnasierne og Dialog på Tværs om at gennemføre en række aktiviteter, der understøtter fællesskaber på tværs. Forskningsdelen undersøger mere generelt, hvordan de unge forholder sig til hinanden i samspillet.

Om Velux Fondens HUMpraxis-program
HUMpraxis-programmet er et tværfagligt initiativ, der skal fremme samarbejde mellem forskning og praksis inden for fire af Velux Fondens fokusområder: humanvidenskabelig forskning, miljø og bæredygtighed, sociale indsatser i Danmark og aldringsforskning. På tværs af sektorer og med fokus på nogle af samfundets store udfordringer støtter programmet projekter, hvor forskningsmiljø og praksismiljø går hånd i hånd i et ligeværdigt samarbejde. Initiativets årlige bevillingsramme er op til 30 millioner kroner.

Læs mere om HUMpraxis-programmet her.


Yderligere information
Lene Kühle, professor ved Afdeling for Religionsvidenskab
Institut for Kultur og Samfund
Mail: lk@cas.au.dk
Tlf: +45 8716 2425