Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt vil sætte Guldalderen i nyt lys

Et forskerteam fra Aarhus Universitet skal kaste et nyt og formaliseret blik på den danske Guldalder ved hjælp af kunstig intelligens. Projektet er støttet af AUFF NOVA Fonden med 2.474.500.

“Golden Imprints of Danish Cultural Heritage. A Multi-Modal Foundation Model for Temporal Reconstructions of the Danish Golden Age”. Sådan lyder titlen på det projekt, som et forskerteam står over for at skulle undersøge.

I spidsen for projektet står lektor Katrine Frøkjær Baunvig, der sammen med lektor Kristoffer Nielbo og Center for Humanities Computing skal teste, hvorvidt den standardfortælling vi har om Guldalderen, som en dannende national periode, også udspiller sig, som den vi hidtil har kendt.

Måden forskerne tester det på er ved at tage udgangspunkt i et allerede tilgængeligt digitalt kulturarvsmateriale i form af både tekst og billeder fra perioden 1750-1930, som de samler til ét stort korpus. Med afsæt i kunstig intelligens-teknologi, vil forskerne efterprøve den gængse beskrivelse af de kulturelle forandringer, som perioden dækker over. Det kan betyde, at vi kan få vigtige nye indsigter i det afgørende tidsrum. Det giver gevinst på både den korte og lange bane, ifølge Katrine Frøkjær Baunvig.

”På den korte bane muliggør bevillingen, at vi kan samle dansk Guldalderdata i én stor samling som muliggør, at vi fremadrettet kan træne modeller til repræsentationer af perioden. På den lange bane skal projektet demonstrere fordelene ved at introducere en stærkere stringens og formalisme i historievidenskaben. Formålet med projektet er med andre ord ikke alene at re-evaluere udforskningen af Danmark i 1800-tallet; vi ønsker også at påvirke fremgangsmåder i studiet af hvilken som helst anden periode og hvilket som helst andet geografisk område.”

Projektet er støttet af AUFF NOVA Fonden, som netop har til formål at støtte projekter, der kan bane nye veje og dermed opnå videnskabelige gennembrud. Derudover må problemstillingen gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og afprøve nye metoder.


Om Fonden

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.


Kontakt

Lektor Katrine Frøkjær Baunvig
Mail: baunvig@cas.au.dk
Mobil: +45 93 52 17 70