Aarhus Universitets segl

Frederik Vestergaard Hyttel - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Globale Studier

Frederik er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. september og skal arbejde med projeketet: "The Making of Sustainable Europe".

Jeg er cand.mag i International Politisk Økonomi fra King’s College London og Internationale Studier fra AU. 

De seneste knap tre år har jeg hos Finanstilsynet i København arbejdet med bæredygtighedslovgivningen på det finansielle område og har bl.a. været med til at opbygge et nyt kontor for tilsyn med bæredygtighed, deltaget i EU-forhandlinger af ny regulering og repræsenteret Finanstilsynet i den fælleseuropæiske tilsynsmyndighed ESMA. 

Selvom jeg har været rigtig glad for min stilling i Finanstilsynet, ser jeg frem til nu at få mulighed for at gå i dybden med bæredygtighedsdagsordenen fra forskningsvinklen. Det betyder nemlig, at jeg kan finde de kritiske teorier frem fra skuffen og undersøge, hvad begrebet “bæredygtighed" egentlig betyder i sin nuværende form, hvilke underliggende logikker der driver den politiske bæredygtighedsdagsorden, hvem der yder indflydelse på begrebet, og dermed hvad vi kan forvente af fremtidens “bæredygtige Europa” - mit projekt hedder derfor foreløbigt "The Making of Sustainable Europe”. Teoretisk tager projektet afsæt i bl.a. diskursteori, og empirisk kommer jeg til at fokusere på EU-systemet og den myriade af erklæringer, strategier og lovgivning, der bliver vedtaget i EU, især i de senere år. Men jeg kommer også til at tage det lange historiske perspektiv for at undersøge og kortlægge, hvordan den nuværende bæredygtighedsdiskurs er blevet til, som minimum siden miljøbevægelsen i 1960’erne.  

Kontakt: 

School of Culture and Society - Department of Global Studies
Jens Chr. Skous Vej 7
building 1467, 319
8000 Aarhus C
frederik.hyttel@cas.au.dk