Aarhus Universitets segl

Gamle sociale netværk skal hjælpe os med at forstå fortiden, nutiden og fremtiden

I et nyt projekt støttet af Villum Fonden skal forskere undersøge arkæologisk materiale for at blive klogere på, hvordan sociale relationer påvirker menneskelig adfærd.

Foto: Tariq Mikkel Khan, DFF

Lektor fra Arkæologi, Tom Brughmans, har modtaget Villum Fondens Synergy bevilling. Med tre millioner kroner i ryggen skal han sammen med Michele Coscia fra ITU lede forskningsprojektet Past Social Network Reconstruction from Material Culture Data. Det datadrevne projekt skal bringe arkæologer og netværksforskere sammen om at udvikle en ny måde at rekonstruere gamle sociale netværk. For selvom vores viden om nutidens sociale netværk er utrolig detaljeret, mangler den historisk dybde, fortæller Tom Brughmans.

Forskningen skal bidrage til at klarlægge, hvordan folk var forbundet med hinanden i fortiden, så vi på sigt kan blive klogere på menneskelige relationer og deres indvirkning på samfundet i fremtiden.

”Sociale netværk former menneskelig adfærd og interaktioner. De udgør et medium, hvorigennem tro, innovationer og sygdomme spreder sig. Det er helt essentielt at rekonstruere disse gamle sociale forbindelser gennem arkæologisk data for at kunne forstå, hvordan de påvirker vores samfund,” forklarer Tom Brughmans.

Størstedelen af vores viden om menneskets historie er baseret på historiske og fysiske kilder som sten, knogler og keramik. Netop disse kilder bruger arkæologer til at forstå, hvordan mennesker før i tiden interagerede med hinanden. Det er dog ikke en simpel og ligetil proces, for hvordan kan et par lerkrukker fortælle noget om en social relation mellem to personer, der for længst er døde? Det er netop dét, forskningsprojektet skal udvikle nye metoder til at anskueliggøre.

”Projektet skal eksplicitere og klarlægge den proces, arkæologer gennemgår, når de ser gamle sociale netværk i materielle levn. Selvom arkæologisk netværksforskning har udviklet sig til at blive et solidt etableret forskningsfelt, er der mangel på metoder og værktøjer dedikeret til at håndtere udfordringerne ved materielle kulturdatabaser. Vores projekt skal skabe den første af disse metoder,” fortæller Tom Brughmans.


Om Villum Synergy

Villum Synergy er etableret af Villum Fonden, og i løbet af de sidste fire år har programmet vokset sig så stort, at det nu er landets største inden for datadrevet, tværfaglig forskning.
Tværfaglig forskning er mere tilbøjelig til at føre til banebrydende resultater, og netop derfor søger Villum Synergy at styrke de forskningsmuligheder, der ligger i grænsefladen mellem datalogi og andre fagområder. I 2023 har Villum Fonden modtaget 41 ansøgninger. Heraf er 15 projekter blevet bevilliget med hver tre millioner kroner. Siden 2019 har programmet støttet 50 forskningsprojekter med i alt 199,5 millioner kroner.

Læs mere om Villum Synergy her.


Yderligere information

Lektor Tom Brughmans
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mail: t.b@cas.au.dk