Aarhus Universitets segl

Hverdagsfortællinger fra Norden

Personlige hverdagsfortællinger fra Grønland, Island, Danmark og Færøerne er vigtige for vores fælles kulturarv. I et nyt projekt skal forskere og museer undersøge, hvordan de kan bevare og formidle mundtlige overleveringer og familiearkiver på nye måder. Projektet er støttet af VELUX FONDENs museumsprogram med 4,7 millioner kr.

Der findes et hav af vigtigt kulturarvsmateriale gemt i hjemmets familiearkiver og mindst lige så mange mundtlige overleveringer fra bygder i Grønland, Island og Færøerne. Nu skal forskere og museer i fællesskab sørge for at indsamle og formidle vores fælles nordatlantiske kulturarv.

Lektor Christian Vium fra Antropologi ved Aarhus Universitet står i spidsen for projektet ”Nordatlantiske Hverdagsfortællinger” som er et samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og Moesgaard Museum, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet samt lokalarkiver og nationalmuseer i Grønland, Island og på Færøerne. Christian Vium fortæller om projektet:

”Vi ser især frem til et samarbejde omkring bevaring og formidling af fortællinger og stemmer, der ofte udelades i historiefortællingen. Vi vil gerne med projektet give en ny forståelse af, hvordan mundtlige overleveringer og familiearkiver kan bruges i historiefortælling, og hvordan personlige og lokalt forankrede hverdagsfortællinger vikler sig ind i større historiske begivenheder. I projektet vil vi komme med bud på nye metoder for, hvordan man kan indsamle, registrere og bevare mundtlige overleveringer og arkiver ved hjælp af lyd, billeder, film og nye digitale teknologier.”

Blandt de nye metoder tæller blandt andet en online platform, der undersøger, hvordan de mundtlige overleveringer kan formidles ved hjælp af lyddesign, video og ny touchscreen teknologi.
Nyheden er baseret på en pressemeddelelse fra VELUX FONDEN. Læs mere om Christian Viums projekt og de øvrige prismodtagere: https://veluxfoundations.dk/da/museumsprojekter-2023


Om VELUX FONDENS museumsprogram

VELUX FONDENs museumsprogram er udviklet i samarbejde med danske museer for at støtte originale integrerede forsknings- og formidlingsprojekter, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere. Årets bevillinger er dog programmets sidste, da der nu er kommet flere støttemuligheder på området, og fonden i sit strategiarbejde har besluttet at flytte fokus til opdyrkning af et nyt område for brobygning mellem humanvidenskab og kunst og kultur.


Kontakt:

Lektor Christian Vium
Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
E-mail: cvium@cas.au.dk
Mobil: 29802639