Aarhus Universitets segl

IKS-forskere i internationale projekter om stigmatiserende byrumspolitikker og migranters natteliv i europæiske byer

To forskere ved Institut for Kultur og Samfund er blevet partnere i hvert deres HERA-projekt, der er støttet af bevillinger fra EU og de nationale forskningsråd i Europa.

Foto: Colourbox.com

Louise Fabian og Derek Perdue skal de næste tre år indgå i forskningsprojekter, som det Europæiske HERA-partnerskab financierer:

Louise Fabian er projektleder for den danske del af projektet “Governing the Narcotic City. Imaginaries, Practices and Discourses of Public Drug Cultures in European Cities from 1970 until Today.

Forskere fra Tyskland, Holland, Frankrig og Danmark skal i det tværdisciplinære projekt forske i, hvordan regeringsformer, diskurser, forestillinger og praksisser relateret til euforiserende stoffer har virket sammen med byers politiske, kulturelle og sociale rum i de seneste 50 år. Projekterne anvender de måder, vi forstår, politiserer og styrer brug af euforiserende stoffer som et prisme til at udforske historiske og aktuelle eksempler på urban eksklusion, marginalisering og integration. 
I den danske del af projekt skal Louise Fabian sammen med gæsteprofessor Anders Lund Hansen udforske, hvordan stigmatiserende politikker påvirker hverdagsliv og byrum og, hvordan forskellige aktører, sociale bevægelser og udsatte grupper har kæmpet mod stigmatisering og for alternative visioner for urbant rum. En central case i dette arbejde er Fristaden Christiania. Projektet samarbejder med Christiania Researcher in Residence (CRIR)og Projekt Udenfor.  

Projektets internationale leder er Stefan Höhne fra University of Duisburg-Essen, der i flere år har arbejdet tæt sammen med Urban Orders Research Centerpå Aarhus Universitet. 

Derek Pardue er projektleder for den danske del af projektet‘Night spaces: migration, culture and IntegraTion in Europe’ (NITE)

Derek Pardue skal forske i unge migranter og spørgsmål om tilhørsforhold, overvågning og politiarbejde i Danmark og Portugal. Hans komparative undersøgelse indgår i et tværfagligt projekt, der undersøger migranters sociale og kulturelle natteliv i offentlige rum i otte europæiske byer, i Holland, Irland, Storbritannien, Tyskland, Portugal og Danmark. 

Det overordnede mål er at forstå, hvordan indvandrergrupper i Europa dynamisk producerer, forestiller sig, oplever og fortæller om nattens rum. Projektet inddrager materielle, symbolske og virtuelle offentlige rum, der er forbundet med og skabt af indvandrerbefolkninger i nattelivsbyer. Nattens rum forstås som vigtige steder for krise og regenerering, minde og arv, solidaritet i samfundet og vækst. 

Projektets internationale leder er Sara Brandellero fra Universiteit Leiden.


Fakta

HERA (Humanities in the European Research Area) er et partnerskab mellem 26 humanistiske forskningsråd i Europa og Europakommissionen. HERA leder og fremmer bevillingsmuligheder for humanistiske forskere i Europa.